Det intressanta med Strukturerade produkter är att du kan skräddarsy dem efter rådande marknadsförhållande. Vi har tagit fram en produkt som kan passa som en pusselbit i din portfölj nu när viss osäkerhet om framtiden råder på börsen. Bevis Nu Sverige terrass är en femårig placering med exponering mot svenska OMXS30 index. I placeringen kombineras en rejäl hävstång vid uppgång med ett riktigt bra skydd på nedsidan.

Öka avkastningspotentialen med hävstång

Hävstången i placeringen innebär att värdeutvecklingen förstärks jämfört med underliggande marknads utveckning. Du erhåller indikativt 1,75 gånger indexuppgången vid positiv marknadsutveckling.

Skydda placeringen vid marknadsnedgång

Med en ökad osäkerhet på marknaden kan det vara intressant att ha ett skydd på nedsidan vid en aktieexponering. Bevis Nu Sverige terrass har ett väl tilltaget skydd på nedsidan med en riskbarriär på hela indikativt 50 procent. Detta betyder att OMXS30 index kan falla med så mycket som 50 procent innan investerat belopp påverkas av nedgången. 

Hur har det sett ut historiskt?

Historiskt sett har inte OMXS30 index sjunkit med mer än 49,92 procent under en löpande femårsperiod om man ser tillbaka till 1998, se grafen nedan. Om historien upprepar sig så innebär det att du med Bevis Nu Sverige terrass har goda utsikter att få tillbaka ditt investerade kapital reducerat med avgiften på 1 procent per år även om OMXS30 index faller något under innehavstiden. Detta förutsatt att du behåller placeringen till slutdagen, säljer du den under löptiden så görs detta till aktuell marknadskurs. Det bör poängteras att historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Grafen ovan visar de historiska simulerade utfallen (Bevisets återbetalningskurs) justerat efter förvaltningsavgift, vid köp av Bevis Nu Sverige terrass som behållits till förfall, dvs i fem år. Köpen är gjorda i svenska kronor från 1998 till 2013, med förfall mellan 2003 och 2018*. (Källa: Bloomberg)

Låter det intressant? Läs mer i Produktblad, Slutliga villkor och Faktablad där en detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktieindex på www.swedbank.se/struktprod  

Hur går jag tillväga för att investera i Bevis Nu?

Kontakta ditt Swedbankkontor för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på 0771 22 11 22.

Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan