Kullagertillverkaren SKF väntas från fjärde kvartalet och framåt uppleva avtagande volymtillväxt vilket beror på inbromsningar i Europa. Därtill förväntar Kepler Cheuvreux en låg organisk tillväxttakt för SKF om 3 procent per år fram till 2021. Men då dessa omständigheter i stort redan faktorerats in i aktiekursen, anser Kepler Cheuvreux att risknivån i förhållande till avkastning är lockande och upprepar rekommendationen Köp men med sänkt riktkurs.

Lundin Petroleum tas upp till bevakning av Kepler Cheuvreux. Bolagets kurs har givet nuvarande läge på oljemarknaden tagit stryk, vilket inbjuder till köp inför det att det gigantiska norska Johan Sverdrup-fältet kommer öka produktionen i slutet av 2019. Med intakta tillväxtmotiv och attraktiv värdering inleds bevakningen till riktkursen 290 kronor med rekommendationen Köp.

Industrikoncernen Trelleborg förutspås ha en svagare organisk tillväxt och marginalutveckling, något som beror på en mer orolig makroekonomisk situation. Vanligen ökar bolagets försäljning med en takt motsvarande global BNP-tillväxt, men nu väntas organisk försäljningstillväxt vara 1,8 procent fram till 2020 vilket ligger en bit från nuvarande konsensus om global BNP-tillväxt men väl i linje med ett femtonårigt historiskt snitt för bolaget. En solid balansräkning öppnar för nya förvärv, så sammantaget anses Trelleborg erbjuda en mycket attraktiv riskbelöning. Rekommendationen Köp upprepas men riktkursen sänks.

Läs hela Aktienytt för vecka 2 här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan