SKF-aktien handlas till en historiskt hög rabatt på marknaden i relation till konsensusestimaten. Men med fortsatt fallande makroekonomiska indikatorer intar Kepler Cheuvreux en mer negativ inställning i våra estimat och räknar nu med en negativ organisk tillväxt på 4 procent för SKF år 2020. Tredje kvartalet 2019 vänta bli det första negativa kvartalet och botten väntas infinna sig under samma kvartal 2020. I det nya scenariot sänks vinsten per aktie för 2020-2021 med 26 respektive 11 procent, samt riktkursen med 32 procent. 


Under konsensus
Den nya prognosen ligger 15 procent under konsensus. Konsensusestimaten bygger på en positiv BNP-utveckling och stigande industriproduktion under 2019-2021. Om detta uppfylls är det osannolikt att Kepler Cheureuxs scenario faller ut och då finns en uppsida i SKF-estimatet. 

SKF-aktien korrelerar väl med utvecklingen av det tyska företagsklimat-indexet IFO. För närvarande är IFO-förväntningarna nära botten och om index stiger kommer det sannolikt att ge stöd till aktien.


För cyklisk exponering rekommenderas Sandvik
Men med Kepler Cheureuxs nya estimat handlas SKF i linje med snittet för nordiska kapitalvaror och till ett väsentligt premium jämfört med Sandvik. Medan Sandvik Machining Solutions (SMS) möter en liknande cyklisk press som SKF och medan vi ser resultat som minskar både för Atlas Copco och SKF, så föredrar Kepler Cheureux Sandvik. 


Kepler Cheuvreuxs syn på SKF 


Kepler Cheuvreuxs syn på Sandvik 
Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan