Så svarade läsarna på förra veckans fråga

Vilken sektor går bäst på Stockholmsbörsen under 2019

Konsument 9%

Fastigheter/Bygg 11%

Hälsovård 22%

Basindustri/Råvaror 15%

Bank/Finans 21%

Informationsteknik 7%

Verkstad 10%

Teleoperatörer 6%


Swedbanks favoritaktier i läsarnas favoritsektorer

I senaste Fokusportföljen, som har en placeringshorisont på 3-6 månader, ingår Astrazeneca i hälsovårdssektorn och Investor och Nordea i finanssektorn. 

Bland Swedbanks Sektorfavoriter, som har en placeringshorisont på 12 månader ingår även Elekta och Recipharm i hälsovårdssektorn och Intrum i Finanssektorn


Kepler Cheuvrexs syn på Astrazeneca

 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Positiv resultattrend inför 2019
 • Klar ledare bland europeiska läkemedelsbolag vad gäller den förväntade vinsttillväxten per aktie under 2018-2023
 • Rekommendation:  Köp 
 • Riktkurs: 6100 GBX (pence)


Kepler Cheuvrexs syn på Elekta 

 • Nummer två på den globala marknaden
 • Tidigare problem lösta, ny produktcykel närmar sig
 • På väg mot branschledande tillväxttal igen
 • Rekommendation:  Köp 
 • Riktkurs: 130 kronor  


Kepler Cheuvrexs syn på Recipharm

 • Tillbaka till tillväxt
 • Ledande bolag på växande marknad
 • Förvärvsstrategi på fragmenterad marknad
 • Attraktiv värdering, både absolut och relativt
 • Rekommendation:  Köp 
 • Riktkurs: 172 kronor  


Kepler Cheuvrexs syn på Investor

 • Långsiktig värdeskapar
 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt foku
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbola
 • Ett stabilt val bland investmentbolage
 • Rekommendation:  Köp
 • Riktkurs: 458 kronor


Kepler Cheuvrexs syn på Nordea

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning
 • Rekommendation:  Köp 
 • Riktkurs: 9,30 euro 


Kepler Cheuvrexs syn på Intrum

 • Megatrender stödjer hög vinsttillväxt
 • Europeisk marknadsledare inom kredithantering
 • Underskattad potential
 • Värderingen reflekterar inte tillväxtmöjligheterna
 • Rekommendation:  Köp 
 • Riktkurs: 285 kronor  


Till Fokusportföljen 

Till Sektorfavoriter 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan