I veckans Utblick förklarar investeringsstrateg Johannes Bjerner och marknadsstrateg Robert Oldstrand från Swedbank Strategi & Allokering hur marknaderna följer och behandlar de politiska diskussionerna i Sverige samt förhandlingar om handelsavtal mellan USA och Kina.

Tillväxtmarknader är i fokus för tillfället, som fortsätter överavkasta trots bestående osäkerheter. I Utblick förklarar experterna varför och vad det innebär för framtiden.

Veckans gästspanare är Swedbanks privatmarknadschef Eva Trouin, som beskriver hur fondsparare har hanterat den senaste börsturbulensen och alternativ i oroliga tider. Hon förklarar även, och ger sin bästa råd för, jämställt sparande.

Se hela Utblick genom att klicka på spelaren ovan.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan