Lucara Diamond är en ledande producent av diamanter från gruvan i Karowe i Botswana. Gruvan togs i full drift 2012 och utvecklingen har överträffat alla förväntningar båda avseende produktion och lönsamhet. Cirka 80 procent av alla diamanter som utvinns är industridiamanter medan de återstående 20 procenten har högre kvalitet och blir investerings- eller smyckesdiamanter. Diamanterna av högre kvalitet står för 80 procent av värdet av de diamanter som utvinns.

Särskilt produktionen av diamanter med högre kvalitet har överträffat förväntningarna och Lucara Diamond har gjort några spektakulära fynd. Under 2015 upptäcktes den nästa största rådiamanten någonsin, ”Lesedi La Rona”. Tretton av de 60 största rådiamanterna som någonsin utvunnits har kommit från Karowegruvan. Tillgången på stora och exceptionellt fina diamanter är ytterst begränsad med mycket höga priser som följd. Lucara Diamond har sålt 170 diamanter för mer än 1 miljon dollar per styck och 10 för mer än 10 miljoner dollar. Jättefyndet ”Lesedi La Rona” såldes för 53,1 miljoner dollar. Under gårdagen kommunicerades ett fynd av en diamant på 127 karat. 

Även om den politiska risken ofta är hög i Afrika utmärker sig Botswana som det land med minst korruption. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex ligger Botswana på plats 34 för 2017, vilket kan jämföras med till exempel Spanien och Italien på plats 41 respektive 60.

En risk i Lucara Diamond är att livslängden i den nuvarande gruvan är relativt kort, cirka tio år, men Lucara arbetar med prospektering med avsikten att förlänga driften in i 2030-talet. En uppdatering angående gruvexpansion väntas under Q1. Även förvärv kan komma att bli aktuella.

Digital plattform

En krydda i bolaget är Clara, vilket är Lucara Diamonds nyutvecklade digitala försäljningsplattform för att låta producenter och köpare mötas. Den första försäljningen skedde i december och genererade intäkter på 661 000 USD, vilket var 8 procent över Lucaras uppskattade marknadspris.

Attraktiv värdering

Lucara Diamond gick nyligen ut med en prognos inför 2019 som låg något under marknadens förväntningar. Kepler Cheuvreux bedömer dock att prognosen är försiktig och att Lucara Diamond kan komma att överraska positivt. Aktien har fallit kraftigt under hösten efter en svag rapport för det tredje kvartalet med lägre realiserade karatpriser till följd av en större såld mängd av mindre diamanter. Lönsamheten är god och bolaget sitter på en stor nettokassa, vilket ger utrymme för expansion och värdeöverföringar till aktieägarna. Direktavkastningen är attraktiva 7-8%. Kepler Cheuvreux bedömer att det finns en väsentlig uppvärderingspotential på nuvarande nivåer, då nuvarande resultatmultiplar är låg. Möjligheten till ytterligare jättefynd ger förstås aktien en extra krydda.

Kepler Cheuvreuxs syn på Lucara Diamond

logo

Lucara Diamond

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan