Lundin Petroleum är ett prospekterings- och produktionsbolag i olje- och gassektorn med fokus på Norge. Lundin Petroleum grundades 2001 och har över 400 anställda. De första tillgångarna på den norska kontinentalsockeln förvärvades 2003 och Lundin Petroleum har vuxit till att bli en av de största arealinnehavarna bland operatörerna i Norge.

Bolagets tillgångar härrör från en renodlad organisk tillväxtstrategi. Merparten av värdet i Lundin Petroleum består av ägarandelen i jättefältet Johan Sverdrup. Oljefältet påträffades 2010 och efter nio år av förberedelser är det dags för uppstart av Johan Sverdrup mot slutet av 2019. Johan Sverdrup är Norges femte största oljefynd genom tiderna och Lundin Petroleum har en andel på 22,6 procent. Oljefältet var en riktig lyckträff och reserver och förväntad produktion har skrivits upp ett antal gånger sedan det initiala fyndet.  Produktionskapaciteten för olja och gas förväntas uppgå till 660 000 fat olja per dag. Efter oljeprisfallet 2014-2016 har kostnadsnivån inom oljeindustrin fallit. Det kom lägligt för utbyggnaden av Johan Sverdrup och sedan utbyggnadsplanen (PDO) fastslogs under 2014 har de totala kostnaderna fallit med 35 procent och breakeven-nivån med 60 procent.

I takt med att Johan Sverdrup börjar producera kommer kassaflödena medföra att Lundin Petroleums nettoskuld faller samt även ge möjlighet att höja utdelningen till aktieägarna.  P/E-talet faller från 31 för 2018 till 12,7 för 2020 i takt med att produktionen ökar. Närliggande oljefält har producerat mer än de initiala bedömningarna och Kepler Cheuvreux bedömer därför att Johan Sverdrup kan komma att överraska positivt.

Lundin Petroleums organiska tillväxt för kärnverksamheten och den historiskt framgångsrika prospekteringen härrör från deras ”sub-surface”-team som är baserat i Oslo. Teamet är intakt och kom ursprungligen från Saga Petroleum. De har konsekvent hittat kommersiella fyndigheter som utökat bolagets reserver och Kepler Cheuvreux bedömer att framgångarna kommer att fortsätta, vilket är värt att beakta i värderingen av aktien. 

Sudanutredning fortgår

Den 1 november delgavs Lundin Petroleum av Åklagarmyndigheten att de kan bli skyldiga en företagsbot på 3 MSEK samt ett förverkande av ekonomiska fördelar från påstått brott om 3,3 miljarder SEK baserat på vinsten från försäljningen av den sudanesiska licensen under 2003. Samtidigt har både ordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter delgivits misstanke om brott i den omfattande och utdragna utredningen om grovt folkrättsbrott i Sudan mellan 1997 och 2003. Utredningen har pågått i mer än 8 år och bolaget har förnekat alla eventuella felaktigheter under tiden i Sudan. Vägen framåt verkar vara en prövning i rätten där Lundin Petroleum kan bemöta anklagelserna på ett mer öppet sätt. I ett värsta scenario kan bolaget bli betalningsskyldigt för de ovan nämnda beloppen samtidigt som ordförande och vd kan tvingas avgå. Det skulle otvivelaktigt leda till en negativ kurseffekt. Kepler Cheuvreux bedömer att en fällande dom är osannolik, men anklagelserna är allvarliga och kan bli ett problem för styrelsen oavsett utgången i domstolen. Beslutet lär överklagas av båda parter ända upp till Högsta Domstolen, vilket gör att ett slutligt utfall kan dröja till 2025.

Favorit inom sektorn

Lundin Petroleum är Kepler Cheuvreuxs favorit inom sektorn då bolaget handlas till en sällsynt rabatt i förhållande till NAV och då de ser en signifikant uppsida för värdeöverföringar till aktieägarna efter 2019. Enligt Kepler Cheuvreuxs beräkningar har Lundin Petroleum den lägsta kassaflödesmässiga breakeven-nivån inom sektorn på drygt 20 USD per fat för 2020, efter att Johan Sverdrup förväntas ha startat i slutet av 2019. En viss engångseffekt finns och från 2021 stiger breakeven-nivån mot 35 USD per fat. Lundin Petroleums aktie har fallit efter den senaste tidens oljeprisfall och den pågående Sudanutredningen. Kepler Cheuvreux bedömer att det har skapat ett gynnsamt tillfälle att köpa in sig i aktien. De sätter riktkursen 290 SEK. Värderingen baseras på en summan-av-delarna och ett långsiktigt oljepris på 65 USD per fat efter 2020 och ett gaspris på 8 USD per mmscf i Europa.

Kepler Cheuvreuxs syn på Lundin Petroleum

logo

Lundin Petroleum

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan