Förra året avslutades med oro och turbulens på flera marknader. Detta år har börjat i liknande stil. Men varför? Det besvaras av investeringsstrateg Johannes Bjerner och aktiestrateg Mattias Isakson, som även presenterar Swedbanks uppdaterade Investeringsstrategi där aktieexponeringen behålls men opportunistiska affärsförslag presenteras.

Därefter gästar Swedbanks privatekonom Arturo Arques för att beskriva läget på bostadsmarknaden och utvecklingen på priser, räntor och regioner inför årets största bostadsvisningshelg.

Läs senaste uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi här, eller kolla på specialsändningen genom att klicka här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan