Anledningen till att vissa fonder tas bort ur PPM:s fondtorg kan vara att de antingen inte uppfyller de nya kraven som ställs på fonderna eller att fondbolaget har mer än 25 fonder. Alla fonder som ska vara valbara inom PPM framöver måste skicka in en ansökan. Ansökningarna är inskickade och arbetet med att behandla dem beräknas pågå under första halvåret 2019. Förändringarna i PPM:s fondtorg kommer att ske löpande fram till sommaren.

Fonderna som är valbara inom PPM:s fondtorg ska uppfylla följande krav:

  • Krav på stadigvarande minst 500 mkr i kapital utanför premiepensionen
  • Krav på 3 års verksamhetshistorik för fondförvaltare
  • Krav på 3 års avkastningshistorik på fondnivå

Utöver dessa kriterier ska fondförvaltarna uppfylla villkoren i Pensionsmyndighetens fondavtal. Bakgrunden är att man vill skapa en bra grund för ett tryggt och säkert fondtorg.

Mer information om förändringarna

Om någon fond som du sparar i försvinner från fondtorget kommer du att få ett brev från pensionsmyndigheten om det. Om du väljer att inte göra något kommer ditt sparande att flyttas till AP7 Såfa som är den fond som man får om man inte har gjort något aktivt val. 

Eftersom Swedbank Robur hade fler än 25 fonder inom PPM har vi, i den mån det är möjligt, valt att flytta sparande i fonder som tas bort från PPM till liknande fonder som också förvaltas av oss redan nu. I så fall får du ett brev om det och behöver inte göra något. 

Du kan när du vill gå in och byta fond. Vill du ha hjälp med att välja vilken fond du ska spara i inom PPM kan du som kund i Swedbank ringa Kundcenter eller boka en tid för en pensionsrådgivning på ett bankkontor.

Om du får ett brev om att din fond/dina fonder kommer att tas bort kan du:

  1. Logga in på din sida på pensionsmyndighetens hemsida och byta fond/er/ själv
  2. Välja att inte göra något, då kommer ditt sparande i den berörda fonden att flyttas till AP7 Såfa
  3. Boka tid på något av Swedbanks bankkontor eller ring Kundcenter 0771-22 11 22 för att få råd om vilken fond du ska välja

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan