Den organiska tillväxten för Sandvik Machining Solutions, som bland annat tillverkar de kända vändskären, började minska under tredje kvartalet och Kepler Cheuvreux räknar med att den trenden fortsatte under fjärde kvartalet och in i 2019. 

Men, sencyklisk gruvutrustning utgör mer än 30 procent av Sandviks intäkter och kommer att stödja resultatet. Eftersom ingen avmattning syns inom gruvindustrin väntas den organisk tillväxten inom affärsområdet bli 9 procent. Kepler Cheuvreuxs basscenario för Sandvik innebär en stagnation snarare än en recession och med en värdering relativt marknaden på tioårslägsta återspeglar aktien snarare ett recessionsscenario.

Rekommendationen Köp upprepas inför rapporten för fjärde kvartalet, men riktkursen sänks till 179 kronor. 

SSAB-aktien handlas väl under historiskt intervall med en rekordlåg 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på cirka 4x, jämfört med det historiska intervallet på 6-8x. Det är snålt.

Fjärde kvartalet kommer att tyngas av en hög nivå av planerat underhåll, men det har redan kommunicerats. 

Plåtmarknaden i USA är fortsatt stark. Den gynnas inte bara av tullar utan även av ett strukturellt underskott och en mycket god efterfrågan från investeringar i pipelines och andra områden inom energisektorn. Dessutom ser det hälsosamt ut även för specialstål. Dessa områden bör kompensera för ett potentiell svagare Europa. Kepler Cheuvreuxs rekommenderar Köp med riktkursen 46 kronor. 


Mer börs och bolagsanalys hittar du i veckans Aktienytt


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan