I Investeringsstrategin i december neutraliserade Swedbank övervikten i aktier som ett resultat av den tydligt negativa stämningen som rådde bland investerare. Svagare ekonomisk statistik och tuffa jämförelsetal för vinsterna 2019 skapar en massiv motvind för optimism. Havererar den globala tillväxten, exempelvis som ett resultat av ett eskalerande handelskrig eller för snabba räntehöjningar, har sannolikt aktiemarknaden en lång tuff period framför sig. 

- Vi ser dock inte ett sådant scenario framför oss, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Han fortsätter:

- Det enkla beslutet när svängningarna är stora och rädslan hög är att dra ner aktieexponeringen ännu mer. Det gör vi inte. Vi frågar oss istället hur stämningsläget kan tänkas vara en liten bit längre fram. Vi kommer till slutsatsen att överraskningspotentialen, utifrån marknadens perspektiv, i det medellånga perspektivet snarare borde vara på den positiva än den negativa sidan.


Fyra möjliga framtida stöd för börsen 
1. Konjunkturen mattas och marknaden prissätter en svag ekonomisk utveckling. Vi anser att recessionsrisken är fortsatt relativt låg. Stabilisering på lägre nivåer borde mottas positivt.

2. Det politiska läget är kaotiskt med handelskonflikt, Brexit, stridigheter i USA kring finansieringen av en gränsmur mot Mexiko, oro i Italien och avsaknad av regering här hemma för att nämna några saker. När vi kan bocka av någon eller några av dessa punkter borde marknaden reagera positivt.

3. Försäljnings- och vinstvarningar spär på rädslan för utvecklingen 2019. Tillväxten kommer definitivt vara lägre men kommer den att utebli? Vi tror inte det. Sannolikt kommer vi att få se nedjusteringar nu i samband med rapporterna men en stabilisering därefter kan mycket väl stödja börsen igen.

4. Räntorna är på väg upp men kommer de omkullkasta världs-ekonomin? Vi tror inte det heller. Centralbanker kommer att vara väldigt försiktiga och nivåerna kommer förbli mycket låga.

I det korta perspektivet möter aktiemarknaden sannolikt motvind men den kan, och kommer sannolikt, att vända lite längre fram. För att få en ihållande förändring av stämningen krävs ett handelsavtal mellan USA och Kina. Efter den senaste utvecklingen på finansmarknaderna och i ekonomin borde även Trumps intresse att få till stånd ett avtal ha ökat.

- När ett sådant sannolikt kommer på plats bör stämningen kunna svänga, inte minst med tanke på hur negativt det är i dagsläget, säger Mattias Isakson.


Rekordpessimistiska nivåer 
Många stämningsindikatorer bland investerare är nere på rekordpessimistiska nivåer. Som exempel kom, i förra veckan, en undersökning som visar på ett rekordlågt (15 års historik) förtroende för börsen bland svenska privatpersoner. En annan illustration av pessimismen är att vi får gå tillbaka ända till krishösten 2008 för att hitta lika stora nettoflöden ur amerikanska aktiefonder som de vi såg i slutet av förra året.

- Vi ligger kvar med neutral vikt för de tre stora tillgångsslagen men anser att det finns intressanta möjligheter för den lite mer långsiktige och opportunistiske investeraren, säger Mattias Isakson. 

Swedbank behåller även övervikten i Tillväxtmarknader då de relativt sett klarat turbulensen bättre än andra marknader samtidigt som de sannolikt skulle vara den största (kanske tillsammans med USA) vinnaren av ett handelsavtal. Dessutom sänkte Kinas centralbank reservkraven för bankerna i förra veckan. Detta kommer som en direkt åtgärd av de svagare ekonomiska signaler vi sett på slutet av 2019.


Affärsförslag – Bevis Nu Svensk Industri
För den lite mer långsiktige och opportunistiske investeraren anser vi att många konjunkturkänsliga bolag kan vara attraktiva. Vi har gjort ett niomånadersbevis som vi kallar Bevis Nu Svensk Industri.

Det består av sex bolag, som alla ingår i Fokusportföljen. Med en indikativ riskbarriär på 85 procent och en indikativ potentiell avkastning på 17,5 procent, reducerat med avgifter, vid en uppgång på 5 procent anser vi att detta bevis ger en mycket attraktiv potential relativt risken i produkten.


Till Investeringsstrategin 

Läs även nedan för viktig information om Aktiellt 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan