Två av tre föräldrar sparar regelbundet till sina barn, mer än hälften gör det varje månad. Knappt var femte sparar inte alls till sitt eller sina barn. Den vanligaste sparformen är fonder, två av tre av de som sparar till sina barn uppger att de sparar i fonder. Men knappt hälften sparar även på sparkonto. Tre av tio som sparar till sitt barn gör det enbart på sparkonto. Det visar en ny undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank. 

- Det är positivt att så många föräldrar sparar till sina barn. För många är sparande till barnen långsiktigt, då kan man med fördel spara i aktiefonder, det ökar möjligheten till avkastning på pengarna, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Män sparar till barn i något högre utsträckning än kvinnor, och höginkomsttagare oftare än de med lägre inkomst. På samma sätt är det med beloppet som sparas. Vanligast är att man sparar upp till 500 kronor per månad och barn, men bland höginkomsttagare är det vanligast att man sparar över 1 000 kronor per månad och barn.

Vems namn är det bäst att spara i – förälderns eller barnets?

Två av tio föräldrar planerar att låta barnen själva bestämma vad de sparade pengarna ska användas till. Sju av tio uppger att barnen i samråd med föräldrarna ska få bestämma hur pengarna ska användas.  


Men över hälften sparar i barnets namn, vilket innebär att sparkapitalet blir tillgängligt för barnet på artonårsdagen. Av de som uppger att barnet inte ska få bestämma över pengarna sparar var fjärde i barnets namn.

- Är tanken att du som förälder tillsammans med barnet ska bestämma vad sparpengarna ska gå till, exempelvis bostad eller körkort, kan det vara klokt att spara i förälderns namn. Sparar man i barnets namn tillfaller pengarna barnet på 18-årsdagen, och då kan du som förälder inte påverka vad pengarna går till, säger Arturo Arques. 

För de som väljer att spara till barnen i förälders namn är det viktigt att veta att pengarna juridiskt sett tillhör föräldern. Beroende på vilken sparform man valt, och hur familjesituationen ser ut, kan man behöva säkerställa att de sparade pengarna går till barnet.  Genom att skriva testamente eller göra sitt barn till förmånstagare skyddar man pengarna om man som förälder skulle avlida. Gifter man om sig kan man behöva skydda pengarna genom äktenskapsförord om enskild egendom. Det är också viktigt att känna till att pengarna inte är fredade om föräldern hamnar på obestånd.

Spara till barn – tips från Swedbank och sparbankerna

• Börja spara tidigt till barnen. Ju tidigare du börjar, desto mindre belopp behöver du spara varje månad.

• Ett regelbundet sparande varje månad är att föredra. Sätt gärna en automatisk överföring från ditt konto så att det dras ett belopp varje månad.

• Barnsparande är ett långsiktigt sparande, var därför inte rädd för att spara pengarna i fonder med en lite högre andel aktier, då ökar möjligheten till högre avkastning*.

• För att inte riskera att barnet använder pengarna till annat än du har tänkt kan det vara klokt att spara i ditt eget namn. På så sätt har du kontroll över pengarna och avgör när barnet ska få tillgång till dem.

• Sparar du i barnets namn på investeringssparkonto eller bankkonto får barnet tillgång till pengarna den dagen barnet fyller 18 år.

• Sparande i kapitalförsäkring är mer flexibelt. Du kan spara i ditt namn med barnet som förmånstagare. På så sätt bestämmer du över pengarna och kan överlämna dem när du vill.

• Sparar du i en kapitalförsäkring i barnets namn kan du genom ett gåvobrev se till att barnet inte får tillgång till pengarna förrän vid en viss ålder.

• För andra släktingar och anhöriga som sparar till barnet är kapitalförsäkring en bra sparform.

• Prata med din bank för att förstå vilken sparform som passar bäst och vilka juridiska dokument som behövs för att skydda pengarna på bästa sätt.


*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan