Gruvbolaget Boliden väntas presentera ett stabilt resultat för det fjärde kvartalet 2018 sett till produktion. Rörelseresultatet väntas uppgå till 1 961 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2 020 miljoner kronor för det tredje kvartalet.

Boliden är trots en utdelning på 3,8 miljarder kronor för 2017 överkapitaliserat och Kepler Cheuvreux ser en möjlig extrautdelning på cirka 9 kronor per aktie för 2018. Prognosen för ordinarie utdelning ligger på 8,3 kronor, så totalt väntas 17,3 kronor i utdelning. Bolidens kvartalsrapport släpps 13 februari. Rekommendationen Köp upprepas.

Verkstadsbolaget Epiroc ligger i framkant inom utvecklingen av automatiserade gruvlösningar och väntas dra nytta av en ökad efterfrågan på guld och koppar. Metallerna behövs i nya miljötekniker, bland annat batterier. Producenterna har problem då gruvorna börjar bli uttömda och investeringarna har varit låga under de senaste åren.

Kepler Cheuvreux tror därför inte att den industriella avmattningen kommer att återspeglas i gruvmarknaden, så rekommendationen Köp upprepas. Epirocs rapport för det fjärde kvartalet släpps 5 februari.

Läs hela Aktienytt för vecka 4 här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan