I veckan presenterar en rad stora bolag sina delårsrapporter för fjärde kvartalet 2018. Exempelvis kommer Volvo, Electrolux och Stora Enso presentera sina resultat. Men vad kan vi utläsa av de rapporter som redan presenterats?

I veckans Utblick tar Swedbank Strategi & Allokerings experter tillika investeringsstrateger Johannes Bjerner och Johanna Högfeldt fasta på just denna fråga. Med positiva överraskningar från en majoritet av amerikanska bolag, och Atlas Copco i början av denna vecka, blir det korta svaret att vinsttillväxten består.

Även den Europeiska Centralbanken och dess amerikanska motsvarighet Federal Reserve är föremål för analys. Vilka signaler har kommit gällande räntor?

Se programmet genom att klicka på spelaren ovan.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan