Pia Haak, allokering: Global Emerging Markets 
En region som nu har lämnat ett svårt 2018 bakom sig. Värderingarna är mer attraktiva och regionen kommer gynnas av vad jag tror kommer bli ett år då valutorna kan återhämta sig relativt dollarn. Kina är viktig givetvis och finanspolitiska stimulanser kan verka positivt för regionen. Steg i rätt riktning gällande handelskrig vore önskvärt. Dags för återhämtning 2019

Swedbank Robur Global Em Mkts

i år
+18,99%
3 år
+33,93%
5 år
+47,79%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,70%

Per Lilja, ränteförvaltningen: Företagsobligationsfond High Yield
2019 kommer antagligen att bli ett stökigt år påverkat av geopolitiska risker och en inbromsning i världsekonomin. Mitt tips är att Företagsobligationsfond High Yield trots detta kommer att klara sig ganska bra mot bakgrund av den attraktiva förräntning som stigit under hela 2018. Ser man investeringen på ett års sikt skyddar hög förräntning investerare i volatila marknader.

Swedbank Robur Företagsobl HY

i år
+7,69%
förv.avg.
0,90%

Eva Axelsson, hållbarhetsavdelningen: Ethica Global 
Vi har många vinnare – i och med en ny policy för ansvarsfulla investeringar – med högre krav på hållbarhet tillsammans med attraktiv avkastning i alla fonder. Ska jag peka på en fond tror jag fortsatt mycket på aktiva förvaltning och Ethica Global som fortsätter att välja in bra bolag i tajt samarbete mellan förvaltnings- och hållbarhetsteamen.

Swedbank Robur Ethica Global

i år
+25,05%
3 år
+60,29%
5 år
+90,06%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%

Stefan Sundblom, aktieförvaltningen: Global High Dividend 
En diversifierad aktiv aktiefond som investerar i bolag över hela världen med stabila kassaflöden och hög direktavkastning. Ett litet försiktigare val som passar väl som fundament i en bredare aktieportfölj. Kanske inte en vinnarfond på kort sikt men ett bra val över tiden.

Swedbank Robur Global High Div

i år
+23,65%
3 år
+39,91%
5 år
+75,49%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,02%

David Stenlund, kvantitativa förvaltningen: Global Impact
Detta är en nystartad fond som investerar i bolag som bidrar till att uppfylla FN’s 17 globala mål och därmed till en bättre värld. Detta är bolag som verkligen behövs och om bolag verkligen behövs så brukar det synas i avkastningen. Jag tror att 2019 kommer att bli året då marknaden verkligen får upp ögonen för den här typen av företag. Själv lägger jag barnsparandet i denna fond.

Swedbank Robur Global Impact

i år
+16,84%
hållbarhet
förv.avg.
0,70%

Erik Andersson, kapitalförvaltningschef: Small Cap Emerging Markets
Ny spännande fond som startas i slutet av februari i år och som kommer att förvaltas av vår nya förvaltare Jens Barnevik. Intressanta nischade bolag med låga värderingar på många av bolagen efter bred marknadsnedgång under 2018.

Swedbank Robur Small Cap EM A

förv.avg.
1,42%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan