Sommaren innebär för många hängmattor, badande, och resor till varma länder. Detta må vara sant även för Aktiellts läsare, men de flesta följer också börsen under ledigheten. Förra veckans fråga var om hur ofta man kollar börsen under semestern, och svaren visar att en stor majoritet gör det dagligen, hela 85 procent. 33 procent av läsarna är särskilt aktiva och tittar på börsen flera gånger varje dag, medan 52 procent i alla fall gör det en gång om dagen. 

Av de som tar mer ledigt från marknaden, totalt 15 procent, svarar 12 procentenheter att de i alla fall kollar upp börsen varje vecka. Enbart 3 procent av Aktiellts läsare kopplar ned helt, och tittar inte alls på hur den går under sommarperioden. 

Ett gammalt talesätt om sommarinvesteringar är att man ska köpa till sillen och sälja till kräftorna. Hur Aktiellts läsare ställer sig till riktigheten i detta är oklart, men de flesta följer i alla fall sina placeringar aktivt under tiden.  


Så här svarade Aktiellts läsare på förra veckans fråga:

Hur ofta kollar du börsen under semestern?

  • Flera gånger om dagen. 33%
  • Dagligen. 52%
  • Varje vecka. 12%
  • Inte alls. 3%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan