Förra veckan innehöll en hel del rapporter från Sveriges börsnoterade bolag, och Aktiellts läsare tillfrågades vilka som skulle gå bäst på rapportdagen. Svaren uppvisar en något högre spridning än veckan innan, då ingen aktie fick en överväldigande andel av rösterna.   


Läkemedelsbolaget AstraZeneca fick enskilt flest röster med totalt 18 procent. Aktien gick också mycket bra på rapportdagen, då företaget redovisade ett starkt kvartal med betydligt högre försäljningstillväxt och rörelseresultat än väntat. Aktiekursen steg med ansenliga 7,8 procent och gick därmed näst bäst av aktierna i omröstningen. 

Läs mer om AstraZeneca: Q2 – Strålande försäljningstillväxt. 


SCA var favoriten för 17 procent av läsarna, och även här var rapportdagen trevlig för aktieägarna. Rörelseresultatet var något lägre än marknadens förväntningar men rapporten innehåller andra ljuspunkter, och aktien hade därför stigit med 4,5 procent vid börsstängning.

Läs mer om SCA: Starkt för Skog och Massa samt en initierad översyn av skogsvärderingen. 


Med 14 procent av rösterna var gruvbolaget Lundin Mining tredje mest populärt i omröstningen. Här var kursutvecklingen på rapportdagen inte lika bra. Aktien backade 2,6 procent efter att bolaget rapporterade ett lägre kvartalsresultat än väntat, samt förseningar och kostnadsökningar för zinkexpansionen i Portugal. Produktionsprognosen upprepades emellertid, vilket indikerar ett starkt andra halvår. 

Läs mer om Lundin Mining: Första intrycket – Svagt, men utsikter upprepas.


Byggkoncernen Skanska fick 13 procent av rösterna, men aktien backade 1,6 procent på rapportdagen. Kvartalsrapporten anses dock innehålla flera godbitar och Kepler Cheuvreux höjer därför riktkursen något. 

Läs mer om Skanska: Fokus på marginal betalar sig. 


Läkemedelsföretaget Recipharm och mätteknikbolaget Hexagon fick vardera 10 procent av rösterna, men aktierna tog klart olika vägar efter rapporterna. Recipharms aktie rusade uppåt med hela 10,6 procent och är därmed omröstningsvinnare. Bolaget redovisade en rapport med något sämre försäljning än väntat, men klart högre rörelsemarginal. 

Läs mer om Recipharm: Mål för 2020 upprepas. 


Hexagon sjönk med 1,6 procent efter sin rapport. Bolaget hade tidigare vinstvarnat, och det är svårigheterna i Kina som är den viktigaste anledningen till problemen. Kepler Cheuvreux förblir dock långsiktiga köpare rörande aktien. 

Läs mer om Hexagon: Kina föll med 25% under kvartalet. 


MTG, Loomis och Veoneer fick 5 procent av rösterna var, men rapportdagen visade hög variation i kursutveckling. MTG sjönk med hela 12,7 procent efter rapporten. Kvartalsresultatet var hyggligt, men bolaget sänker guidningen för helåret 2019. Huvudanledningen är utmaningar inom området eSports. 

Läs mer om MTG: Sänkt guiding, riktkurs sänks med 8%. 


Värdehanteringsbolaget Loomis stod i det närmaste still på rapportdagen, vid börsstängning hade kursen stigit 0,2 procent. Kepler Cheuvreux rekommendation och riktkurs för aktien upprepas.  

Läs mer om Loomis: Solida utsikter. 


Veoneers aktie hade å andra sidan stigit med 2 procent vid rapportdagens slut. Bolaget sänkte sin försäljningsguidning för helåret, men försäljningen för det andra kvartalet var något bättre än konsensus. Kepler Cheuvreux anser att det med tanke på branschens fortsatta svaghet kan ta lite tid innan det ses en verklig vändning för Veoneer. 

Läs mer om Veoneer: Q2 resultat i linje – riktkurs höjs till 17 USD. 


Bettingbolaget Kambi var den minst favoriserade aktien i omröstningen, då endast 4 procent av läsarna trodde den skulle gå bäst. Utvecklingen under rapportdagen var heller inte särskilt god, då aktien backade 8,3 procent. Den viktiga kunden Kindred har vissa problem, men på det stora hela anser Kepler Cheuvreux att Kambis kvartalsrapport var solid, och väntar sig att den amerikanska marknaden framöver kommer driva betydande tillväxt. 

Läs mer om Kambi: Solid Q2-rapport. 


Sammanfattningsvis prickade Aktiellts läsare ganska rätt, då de två läsarfavoriterna utvecklades väl medan aktierna som backade mest hade få röster. Recipharms starka uppgång ser dock ut att ha varit något oväntad, då endast 10 procent av läsarna röstade på aktien.  

Har rapportsäsongen fått dig att ändra din syn på börsen? Passa på att rösta i denna veckas fråga. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

  • MTG. 5%
  • Lundin Mining. 14%
  • Skanska. 13%
  • Kambi. 4%
  • AstraZeneca. 18%
  • Recipharm. 10%
  • Loomis. 5%
  • Hexagon. 10%
  • SCA. 17%
  • Veoneer. 5%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan