Rapportsäsongen är i full gång, och nuvarande börsvecka blir händelserik då företag motsvarande omkring 70 procent av värdet på Stockholmbörsen rapporterar sina delårsresultat. Rapporterna började emellertid flöda in redan förra vecka, och Aktiellts läsare tillfrågades vilken aktie som går bäst på rapportdagen.  


Byggbolaget JM var läsarfavoriten med hela 35 procent av rösterna. Detta var också den aktie som gick bäst, då den rusade under fredagen efter en rapporterad vinst som med råge slog förväntningarna och stängde nästan 10 procent högre än dagen innan. Aktiellts läsare prickade alltså rätt, och man kan tänka sig att många firade lite extra under helgen. 

Lär mer om JM i Dagens analyser: Minskad risk – dags att växa.

Läs även om synen på JM i Swedbank Trading: Ta hem vinst. 


Fastighetsbolaget Klövern fick näst högst andel röster med 31 procent. Här gick det dock inte lika bra, möjligtvis då bolaget trots god vinst rapporterade något klena fastighetsuppvärderingar. Aktiekursen gick upp och ner under fredagen för att vid börsstängning sluta på 15,85 kronor, knappt en halv procent högre än dagen innan. 

Läs mer om Klövern: Temporärt lägre fastighetsuppvärderingar. 


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) och ÅF Pöyri fick vardera 15 procent av rösterna, men tog väldigt skilda vägar under respektive rapportdagar. SBB, som utvecklar och förvaltar samhällsfastigheter som äldreboenden och skolor, gick starkt framåt efter en delårsrapport med höga fastighetsuppvärderingar och steg nästan 8 procent. Ingenjörsföretaget ÅF Pöyri gick åt andra hållet. Delårsrapporten var inte direkt dålig, men tillväxten var något lägre än väntat. Aktien sjönk därmed något efter presentationen på fredagen och stängde på minus 1,5 procent. 

Läs mer om SBB: Slutlig avyttring av DNB-byggnaden. 

Läs mer om ÅF Pöyri: Solitt resultat men något lägre tillväxt än väntat.


Pandox fick med 5 procent lägst andel röster av Aktiellts läsare, men visade trots inga underverk ändå en god aktieutveckling då den steg 3,6 procent. Pandox är ett fastighetsbolag som sticker ut från mängden då det är exklusivt inriktat mot hotell. 

Läs mer om Pandox: Finns utrymme för fler förvärv. 


Sammanfattningsvis fick alltså Aktiellts läsare in en riktig fullträff vad gäller JM. Denna vecka är ännu mer fullspäckad av delårsrapporter, så passa på att rösta på vilken aktie som kommer gå bäst i denna Veckans fråga. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga: 

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

  • SBB. 15%
  • JM. 35%
  • Pandox. 5%
  • ÅF Pöyry. 15%
  • Klövern. 31%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan