Rapportsäsongen är igång, och speciellt nästa vecka kommer vara riktigt fullspäckad av delårsrapporter från svenska bolag. Förra veckans fråga handlade därför om hur Aktiellts läsare förbereder sig inför detta, och svaren tyder på att det mest populära är att avvakta. 

48 procent av läsarna, alltså nästan en majoritet, sitter nämligen still i båten. De verkar därmed varken vänta sig större uppgångar eller nedgångar när kvartalsrapporterna ramlar in, utan snarare att utvecklingen fortsätter på inslagen linje. 

19 procent av läsarna tankar mer aktier inför rapportsäsongen, vilken kan tolkas som att de förväntar sig allmänt positiva nyheter. 9 procent av läsarna tar hem vinster medan 8 procent rensar ut surdegar, vilka båda kan ses som mer försiktiga strategier. Totalt 8 procent säljer av sina innehav för att minska risken, och ser därmed ut att befara direkt negativa resultat från rapportsäsongen. 

Summeras svaren för att utröna sentimentet bland Aktiellts läsare inför rapporterna ser de flesta alltså inte ut att vara varken negativa eller positiva. Fler är emellertid starkt positiva än starkt negativa. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga: 

Hur agerar du inför rapportsäsongen?

  • Tankar mer aktier. 19%
  • Möblerar om i portföljen. 7%
  • Sitter still i båten. 48%
  • Passar på att ta hem vinster. 9%
  • Rensar ut surdegar. 8%
  • Säljer av för att minska risken. 8%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan