1. Swedbank Robur Rysslandsfond +14 %

Fonden är en regional aktiefond som placerar i bolag verksamma i olika branscher i Ryssland eller i bolag med kopplingar dit.

Swedbank Robur Rysslandsfond

1 mån
+1,73%
3 mån
+8,96%
i år
-18,66%
1 år
-9,11%
3 år
+36,07%
5 år
+70,24%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
30,03
sharpe
0,66
förv.avg.
1,42%
Fonden placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Ryssland. Fonden får använda sig av derivatinstrument i syfte att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstr…

2. Swedbank Robur Östeuropafond +12 %

Fonden är en regional aktiefond som placerar i bolag verksamma i olika branscher och av olika storlek i Östeuropa.

Swedbank Robur Östeuropafond

1 mån
-0,80%
3 mån
+5,76%
i år
-24,53%
1 år
-17,80%
3 år
+9,22%
5 år
+29,01%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
32,33
sharpe
0,32
förv.avg.
1,42%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika branscher och bolag i Östeuropa. Fonden har även möjlighet att placera upp till 20 procent av sina tillgångar i aktier inom EU, EFTA, USA, Kanada och Australien, förutsatt…

3. Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige +10 %

Fonden är en regional aktiefond med fokus på små och medelstora svenska bolag verksamma inom olika branscher.

Swedbank Robur Småbolag Sve

1 mån
+12,04%
3 mån
+28,90%
i år
+14,71%
1 år
+28,87%
3 år
+62,40%
5 år
+120,22%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
180,93
sharpe
0,82
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige. Fonden får använda…

Bästa fonder

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan