1. Swedbank Robur Rysslandsfond +14 %

Fonden är en regional aktiefond som placerar i bolag verksamma i olika branscher i Ryssland eller i bolag med kopplingar dit.

Swedbank Robur Rysslandsfond

i år
+37,36%
3 år
+62,09%
5 år
+91,99%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,70%

2. Swedbank Robur Östeuropafond +12 %

Fonden är en regional aktiefond som placerar i bolag verksamma i olika branscher och av olika storlek i Östeuropa.

Swedbank Robur Östeuropafond

i år
+29,20%
3 år
+51,20%
5 år
+65,93%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,42%

3. Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige +10 %

Fonden är en regional aktiefond med fokus på små och medelstora svenska bolag verksamma inom olika branscher.

Swedbank Robur Småbolag Sve

i år
+24,38%
3 år
+37,26%
5 år
+137,48%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%

Bästa fonder

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan