Bättre än väntade siffror, marginella estimatnedjusteringar 
Rapportsäsongen i Sverige var betydligt mer koncentrerad än i de övriga regionerna vi följer. Lite drygt 80 procent av det svenska sammanlagda marknadsvärdet (som ingår i MSCI index) har nu rapporterat och vi kan göra en första summering av siffrorna. I USA och i Europa är det över 80 procent kvar av rapportsäsongen och vi får därför återkomma med kommentarer kring dessa. I Japan och Tillväxtmarknader är det ännu mer kvar. 

På indexnivå har det inte varit någon dramatik att prata om. Förra veckans nedgång på dryga procenten får anses som en mycket lugn vecka med tanke på hur många bolag som rapporterade. Under ytan döljer sig naturligtvis en lite annorlunda bild. Relativt många bolag nämner att de ser lite svagare aktivitet framåt och i vissa fall har detta mottagits med kursfall. Det går dock inte att generalisera denna slutsats för hela marknaden och inte ens för hela den konjunkturkänsliga delen av marknaden. Epiroc uttryckte att marknaden för gruvutrustning är stabil och att eftermarknaden växer och det börjar diskuteras från kunder om större gruvprojekt framöver. Samtidigt lyckades man med lite hjälp av valutan redovisa sin högsta marginal någonsin, 21,9 procent, och aktien handlades upp. Å andra sidan föll Sandvik efter att bland annat Machining Solutions (SMS) visat på svagare marginaler än väntat mot bakgrund av fallande organisk tillväxt. Men implementeringen av besparingsprogrammet väntas ha en positiv verkan på 2020 där estimaten höjdes. Vår slutsats, både utifrån vad bolagen säger men även utifrån kursrörelserna, blir att vårt scenario för marknaden och inte minst för de konjunkturkänsliga bolagen fortsatt håller. Vi vidhåller vår syn om en fortsatt hygglig konjunkturutveckling, med stöd av fortsatt låga räntor, och väljer därför att ligga kvar med övervikt Sverige trots den neutrala aktievikten i nuläget. 

Sammantaget har vinsterna och försäljningen i Sverige rapporterats in bättre än väntat i andra kvartalet samtidigt som estimaten för helåret 2019 och 2020 hittills justerats ned marginellt. Exklusive Ericsson (som får stor påverkan) ligger konsensus vinstförväntningar på 2 respektive knappa fem procent för 2019-20. Bankerna hade det däremot kämpigt sett till rapporterna och tre av fyra storbanker återfanns bland de största förlorarna i förra veckan. Ericssons rapport levde inte heller upp till förväntningarna och marknaden oroade sig för kommande press på bruttomarginalerna för nätverk efter bland annat större volymer strategiska kontrakt. 


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan