Bilia presenterade under torsdagen en stark kvartalsrapport, då bilåterförsäljarens rörelseresultat var 17 procent högre än väntat. Ökad försäljning och lönsamhet från begagnade bilar är en bidragande faktor, då det nya ”Bonus malus”-skattesystemet ökat intresset för begagnade bilar som inte påverkas av de höjda skatterna på bilar med förbränningsmotorer. Även företagets serviceförsäljning har förbättrats, och där bör framöver bilmärkesspecifika aktörer som Bilia gynnas av att bilar blir allt mer tekniskt avancerade, och därmed mer krävande rörande verkstad och mekaniker. 

Ett annat bolag som redovisade ett starkt andra kvartal är Saab. Justerad EBIT slog förväntningarna med 12 procent, orderingången är god, och rörelsemarginalen (EBIT) på 7,5 procent är imponerande. Jet-partnerskapet mellan Sverige och Storbritannien är också av stort intresse för koncernen, då de två länderna nyligen skrivit under ett samförståndsavtal (MOU) rörande samarbeten för framtida flygsystem. Avtalet bedöms bland annat kunna bekräfta Saab som en ledande industriell aktör samt leda till fler order på längre sikt. 

Läs mer om dessa och andra intressanta bolagshändelser i veckans Aktienytt. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan