Fordonsförsäljningen är fortsatt något knackig. För lätta fordon skönjs en sviktande efterfrågan, framför allt i Kina som utgör en stor del av världsmarknaden. Även Indien har dock vänt nedåt sedan april-maj i år. Efterfrågan i Europa och Nordamerika väntas förbli någorlunda stabil, men tappet i Asien får Kepler Cheuvreux att sänka sina globala volymskattningar för lätta fordon från -2,7 procent till -3,8 procent för år 2019.  

Förhoppningarna för helt självkörande fordon har också dämpats något, då denna omställning verkar ta längre tid än trott. Kepler Cheuvreux anser att så kallad ”collaborative driving” eller ADAS, alltså där föraren får omfattande hjälp av automatiska system men fortfarande sitter vid ratten, är mer realistiskt i närtid. På den marknaden är dock konkurrensen hög eftersom många företag gett sig in, både traditionella fordonstillverkare och teknikföretag som Apple och Intel. 

Av segmenten som utgör fordonssektorn anses däcktillverkare ligga bäst till, och fordonstillverkare något bättre än delkomponentleverantörer. Förutsättningarna skiljer sig dock mellan bolag. 


Nokian Renkaat – Rullar framåt
Den finska däcktillverkaren Nokian Renkaat vinstvarnade i juni på grund av klenare försäljning i Centraleuropa, vilket justerade ned vinstestimaten något. Sammantaget anses emellertid bolaget stå starkt, då den ryska marknaden där företaget är tungt positionerat nu börjat återhämta sig, samtidigt som en expansion i USA gör företaget mindre sårbart för världspolitiska och handelsrelaterade spänningar i framtiden. Som däcktillverkare är Nokian Renkaat heller inte hotat av trender som elektrifiering eller automatisering likt vissa fordonsbolag. Aktien anses därmed undervärderad. 

Synen på Nokian Renkaat
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 32 euro. 


Volvo – Full fart mot framtiden
Volvo visade under senaste kapitalmarknadsdag att det lägger stor vikt vid framtidstrender i fordonssektorn. Ett samarbete med teknikföretaget NVIDIA stärker bolaget inom automatisering och självstyrning, medan kunskapen Volvo förvärvat genom att bygga elbussar låter bolaget satsa på eldrivna lastbilar och byggmaskiner. Företaget utvecklar också mer tjänster för sina uppkopplade fordon, vilket väntas öka tjänsteförsäljningens andel av omsättningen från dagens 20 procent. Med en full orderbok och omfattande tekniksatsningar bedöms Volvo väl rustat för framtiden. 

Synen på Volvo
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 170 SEK


Autoliv – Aktiekursen inte lika säker som produkterna
Autoliv är en storspelare inom fordonssäkerhet. Efter avknoppningen av Veoneer i fjol är nu Autolivs fokus på passiv säkerhet: krockkuddar, säkerhetsbälten och rattar. Där är företaget störst i världen med 40 procent av marknaden, men Kepler Cheuvreux tror det kan växa till 45 – 50 procent. Samtidigt som den marknaden är lönsam anses företaget ha vissa problem med sin operativa verksamhet, där protester i Mexiko och höga fasta kostnader för vissa viktiga produkter pressar vinstmarginalerna. Ritkursen sänks därför och rekommendationen behåll kvarstår. 

Synen på Autoliv
Rekommendation: Behåll

Riktkurs: 72 amerikanska dollar. 


Bulten – Starkt bolag fäst i trög marknad
Bulten tillverkar fästelement åt fordonsindustrin, speciellt bultar och muttrar. Företaget har en full orderbok av servicekontrakt, goda finanser, och är i färd med att expandera sin amerikanska försäljning via ett samarbete med Ramco, och sin produktionskapacitet med fabriker i Polen och Kina. Trendmässigt stöds bolaget av omställningen till elfordon, då dessa på grund mer aluminium i karosserna (till följd av tunga batterier) kräver mer fästelement. Samtidigt är bolaget exponerat mot världens för närvarande minskande fordonsförsäljning, vilket grumlar vinstprognoserna något. 

Synen på Bulten
Rekommendation: Behåll. 

Riktkurs: 85 SEK. 


Gränges – Hett eftertraktat aluminium
Gränges är experter på aluminium, särskilt för värmeväxlare. Detta är en marknad med framtiden för sig då eldrivna fordon kräver omfattande värmeväxlingssystem, och Gränges kan med sitt patenterade Trillium erbjuda kostnadseffektivt material för dessa. Bolaget påverkas negativt av fallande global fordonstillverkning, men då 50 procent av försäljningen kommer från andra branscher är det inte alltför allvarligt. Vinsterna väntas därmed stiga. 

Synen på Gränges
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 120 SEK. 


Haldex – Ingen inbromsning i sikte
Haldex tillverkar bromssystem för tunga fordon, speciellt lastbilar och släp. Bolaget är gynnsamt positionerat mot utvecklingen av självstyrning, då bromsteknologi är en viktig del av denna. Haldex är också starkt i Kina, och då 40 procent av bolagets omsättning kommer från reservdelsmarknaden har aktiekursen ett stabilt stöd under sig. En viss minskning av lastbilsefterfrågan samt ett något oväntat vd-byte dämpar riktkursen något, men aktien bedöms som ett klart köp. 

Synen på Haldex
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 75 SEK. 


Veoneer – Utmaningar för branschen och bolaget
Autoliv-avknoppningen Veoneer utvecklar bland annat säkerhetssystem för självkörande fordon, och börsnoterades för ett år sedan. Aktien tog stryk dels av insikten att helt självkörande fordon troligtvis har lång väg till storskalig användning, och dels av att bolagets interna finanser inte är så goda. Då aktiekursen nu är låg och förväntningarna konservativa bedöms risken för ytterligare rörelser nedåt vara begränsade, men en återhämtning kan ta tid.  

Synen på Veoneer 
Rekommendation: Behåll

Riktkurs: 16 amerikanska dollar.Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan