Investors delårsrapport bjuder på många godbitar, speciellt inom sjukvårdssektorn. Dotterbolaget Mölnlycke uppvisar både högre tillväxt och rörelsemarginal (EBITDA) än väntat, och sårbehandlingsprodukter går särskilt starkt framåt. Detta i bjärt kontrast med innehavet i vårdbolaget Aleris, där Investor på grund av svag utveckling nu slutfört avyttringsprocessen. Detta välkomnas av Kepler Cheuvreux. 

Volvo levererade en starkare delårsrapport än väntat, både vad gäller rörelseresultat och marknadsutsikter. Lastbilsutsikterna uppgraderades och rörelseresultatet var cirka 10 procent bättre än vårt estimat och ett starkt kassaflöde bådar gott för framtida extrautdelningar. Dessutom väntas Volvo till viss del kunna kompensera för svagare lastbilsmarknad genom att öka sin serviceförsäljning och bättre lönsamhet i produktionen. Volvos byggutrustning erfor dessutom ökade orderingångar, speciellt från Kina. Sammanfattningsvis anses fordonsföretaget därför ha bra framtidsutsikter. 

Läs om detta och andra spännande nyheter från rapportsäsongen i veckans Aktienytt. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan