Avtagande makro, nedjusterade vinstförväntningar & högre aktiekurser...
Vi står inför en som alltid spännande rapportperiod. För svensk del är den lite extra koncentrerad under sommaren, dryga 70 procent av marknadsvärdet rapporterar nästa vecka. I USA och Europa kommer merparten under de två påföljande veckorna. Sommarrapportperioden är alltid en intressant avläsningspunkt på hur det går för bolagen men även för stämningsläget bland världens investerare och denna gång lär inte bli något undantag, snarare tvärtom.

Det är ett lite märkligt kvartal som bolagen skall redovisa. Aktiemarknaden har generellt sett varit på glatt humör under den första och sista månaden, men med en paus i mitten, då investerare blev tydligt oroliga för att handelsdispyten skulle eskalera. Denna dispyt i kombination med en svagare än väntad makroutveckling i samtliga tre stora tillväxtmotorer; USA, Kina och Europa, har under kvartalet fått förväntningarna på räntesänkningar från den amerikanska centralbanken, Fed, att stiga markant, samtidigt som vinstförväntningarna fortsätter att falla. 

Investerare har framför allt satt hoppet till Fed och aktiekurserna har stigit. Jämfört med årsskiftet och även ur ett längre historiskt perspektiv kan rådande värdering kännas något hög. Hexagons vinstvarning i fredags visar på risken för bolag som kommunicerar någon form av svaghettecken. Vinstvarningen var tydligt relaterad till handelsdispyten mellan USA och Kina. Det kommer definitivt komma fler kommentarer hänförliga till denna, men vår uppfattning är ändå att det är relativt bolagsspecifikt i Hexagons fall samtidigt som det delvis borde ligga lite svaghet i aktiekurserna för de mest kinaexponerade bolagen vid det här laget. Avgörande kommer sannolikt bli hur bolagen kommenterar i termer av om eventuella svagheter är tillfälligt hänförliga till den pågående dispyten eller mer av ett trendskifte.

Med fortsatta makrobesvikelser, sannolikt ingen handelslösning runt knuten och relativt höga värderingar i det korta perspektivet går vi in i rapportperioden med stor tillförsikt. Realistiskt kommer vi överlag få höra bolag som är någorlunda försiktiga och sannolikt kommer en del svaga kommentarer rörande handelsdispyten. Vi räknar dock med en fortsatt hygglig konjunkturutveckling och väljer därför att ligga kvar med övervikt Sverige trots vår neutrala aktievikt.

Nästa veckobrev kommer tisdag vecka 30 då vi summerar den mest intensiva svenska rap- portperioden. Då återstår dessutom bara en vecka till sommarens kanske viktigaste möte, Fed:s räntemöte, som också kan vara intressant att känna av stämningen inför. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan