Trots nya handelstullar mellan USA och Kina, politisk osäkerhet i Europa drivet av när och hur Storbritannien ska träda ut ur EU, så blev första halvåret 2019 en mycket stark period för globala risktillgångar, främst aktier.

Amerikanska S&P 500, tyska DAX och kinesiska Shenzhen index steg med över 20 % räknat i svenska kronor och var bland de bästa, även Stockholmsbörsens OMXSB-index stannade på en uppgång på cirka 20%. Globalt sett var teknologi och industri de bästa sektorerna medan aktier i hälsovård- och energisektorn hade den sämsta utvecklingen.

Den största värdeutvecklingen skedde de första fyra månaderna följt av ett svagt maj och en starkare juni.  Marknadsräntorna har under perioden fallit och kostnaden för kreditrisker (kreditspreadar)  har fallit. Även den försvagade svenska kronan har varit en bidragande faktor. Överlag ser vi att tillväxtbolag i mogna marknader med hållbara affärsmodeller eller verksamma inom hållbara industrier har skapat mest värde i våra fonder. Vi har samtidigt sett en ökad efterfrågan på hållbar finansiering och inom ränteförvaltningen  har vi fortsatt investera stort i gröna obligationer.

Hur har det gått för Roburs fonder?

Glädjande har Roburs förvaltning under första halvan av 2019 levererat fortsatt bra utveckling i våra fonder. Absolutavkastningen och relativavkastningen är överlag goda med aktiefonders utveckling i täten där  bla Exportfonden, Småbolagsfonderna, våra  Global- och Global/ Sverige-fonder sticker ut med en avkastning på mellan 22% och 27 % första halvåret mätt i svenska kronor.

Läs mer om Småbolagsfonderna

I höst kommer vi lansera  en ny  fondfamilj – Transition.  Denna familj kommer ha globala investeringsteman och investeringsansatsen är att investera i ”bra” hållbara bolag men även i bolag där vi som ägare genom dialog och påverkan kan bidra till bolagets förflyttning mot en hållbarare värld.

Fondutvecklingen bland räntefonder, i denna låga räntemiljö, har visat något positiv avkastning samtidigt som företagsobligations- och high yield-fonderna genererat en tydlig positiv absolutavkastning på mellan 3% och 7%.  Förutom den positiva avkastningen bland många av våra kredit- och räntefonder är vi också en ledande investerare i gröna obligationer. Robur har som fondbolag hittills investerat 17.3 miljarder i gröna obligationer.

Läs mer om våra Bas-fonder för bekvämt fondval

Lär mer om våra Företagsobligationsfonder

Inom Allokeringsförvaltningen har vi fokuserat på globala teman som klimat, vatten, smarta städer, digitalisering och alternativa strategier.  Dessa exponeringar ser vi i våra Selectionfonder som lanserades i slutet på 2018. Avkastningen har i dessa blandfonder varit god med en avkastning på mellan 5% och 15%.

Läs mer om Selection-fonderna

Inom kvantförvaltningen har vi fortsatt utveckla våra processer och produkter. I bakvattnet på den ledande produkten Global Impact och våra Access-fonder kommer vi till hösten lansera ytterligare en ny fondfamilj Access Edge – med ännu större fokus på hållbarhet och med ett bättre klimatavtryck.

Läs mer om Global Impact och se hur stor skillnad bolagen gör

Läs mer om Access-fonderna

Vi har också, som del i vår långsiktiga ansats inom förvaltningen intensifierat integreringen av hållbarhetsanalys i våra investeringsprocesser samt ökat vår satsning mot bättre hållbarhetsredovisning av våra fonder och dess innehav. 

Det är vår förhoppning att vår strävan mot vår vision ”världsledare i hållbart värdeskapande” kommer genomsyras än mer av hur vi förvaltar och att vi fortsätter se den finansiella avkastning som en del av den värdepropån.

Erik Andersson CIO – Head of Investments

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan