Mest köpta och sålda aktier under vecka 26

Förra veckans handelsaktivitet var något lägre än normalt, vilket troligtvis har samband med sommarledigheten. Uppdelat i köp respektive sälj sågs en viss nettoförsäljning av aktier, dock inte med lika stor marginal som veckan innan. 

Ericsson toppade listan över mest köpta aktier. Företagets aktiekurs sjönk något under veckan vilket kan ha lockat investerare att ge sig in i bolaget, och den kinesiska konkurrenten Huawei verkar fortsatt befinna sig i ett svårt läge.  

Läs mer om Ericsson: Positiv feedback från Benelux roadshow. 

Swedbank var veckans näst mest köpta aktie. Möjligtvis är det förändringarna som nyligen gjordes i bolagsstyrelsen som fortsätter locka investerare till företaget.  

Trelleborg tog en robust tredjeplats över mest köpta aktie, med en volym som nästan var lika stor som Swedbanks. Inga större nyheter noterades för verkstadsbolaget under veckan, men Kepler Cheuvreux anser att dess aktie har en betydande uppsida. 

Läs mer om Trelleborg: Överdriven oro.

Hennes & Mauritz knep den inte lika roliga förstaplatsen för mest sålda aktie. Klädbolaget släppte under veckan en kvartalsrapport där det redovisade något fallande intäkter räknat på årsbasis, vilket kan ha drivit investerarkollektivet till att minska sina innehav. 

Läs mer om Hennes & Mauritz situation i Aktienytt för vecka 26.

Hexagon var den näst mest sålda aktien under veckan. Företagets aktiekurs har stigit kraftigt under de senaste veckorna, vilket kan ha lockat aktieägare till att ta hem sina vinster. På sikt tror emellertid Kepler Cheuvreux att det finns utrymme för kursen att öka ännu mer. 

Läs mer om Hexagon: Exponerad mot strukturell tillväxt. 

Getinge får brons i listan över mest sålda aktier. Förutom en presentation av en ny produkt för steriltekniska avdelningar noterades inga större nyheter för det Göteborgsbaserade medicinteknikbolaget. Kepler Cheuvreux anser emellertid att det finns vissa risker rörande bolagets vinst för året, och har därför en behållrekommendation för aktien. 

Läs mer om Getinge: Stark start på året men låg operativ hävstång. De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 26

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan