Mest köpta och sålda aktier under vecka 27

Förra veckans handelsaktivitet fortsatt något lägre än normalt, dock högre än veckan dessförinnan. Uppdelat i köp respektive sälj skedde dock en betydande förändring, då det nu nettoköptes aktier med god marginal. Investerarkollektivet verkar alltså passat på att utöka sina aktieinnehav inför rapportsäsongen, vilket kan tyda på en positiv framtidssyn. 

Castellum knep förstaplatsen bland veckans mest köpta aktier. Kepler Cheuvreux höjde under onsdagen riktkursen och upprepade sin köprekommendation inför bolagets kommande delårsrapport, och investerarkollektivet verkar tagit tillfället i akt att öka sina innehav i fastighetsaktien. 

Läs mer om Castellum i Dagens Analyser: Troligen händer det mer under H2.

Boliden tog en stark silverplats bland de mest köpta aktierna. Möjligtvis var det tecknen på en något lättad handelskonflikt efter G20-mötet som lockade investerare att köpa in sig i metallföretaget, då det är starkt exponerat mot världskonjunkturen. 

Läs mer om Boliden: Starka kassaflöden och trender.

Trelleborg var den tredje mest köpta aktien under vecka 27. Inga större bolagsspecifika nyheter noterades, men Kepler Cheuvreux upprepade sin köprekommendation inför delårsrapporten den 18 juli. Sedan tidigare har poängterats att oron kring aktien sedan föregående kvartalsrapport är överdriven, och att uppsidan därför anses betydande. Detta kan ha fått investerarna att öka sina innehav i den skånska industrikoncernen. 

Läs mer om Trelleborg: Troligtvis ytterligare ett dämpat kvartal.

Swedbank var veckans mest sålda aktie. Kursen har stigit betydligt sedan bankens senaste bolagsstämma, vilket kan ha fått vissa ägare att ta hem vinsterna och minska sina innehav. 

Telia var den näst mest sålda aktien. Även här har aktiekursen gått starkt uppåt på senaste tiden, speciellt under vecka 27, vilket kan ha lockat fram säljbeslut bland aktieägarna. 

Läs mer om Telia: Omvandlingen intensifieras. 

Volvo fick tredjeplats på säljsidan. Aktiekursen handlades ned något under fredagen likt flera svenska verkstads- och industribolag. Kepler Cheuvreux har däremot kvar sin köprekommendation för aktien då bolaget nyligen demonstrerade att det befinner sig i framkanten av teknologiska trender i fordonssektorn, och därför bedöms ha bra framtidsutsikter. 

Läs mer om Volvo: Utnyttjar trender bra.De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 27

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan