Mest köpta och sålda aktier under vecka 29

Förra veckans rapportfyrverkeri satte fart på optimisterna. Köparna mer än fördubblade sin aktivitet jämfört med veckan innan medan säljarna tog rapporterna med ro och behöll handelsaktiviteten i linje med tidigare lugna veckor. Investerarkollektivet i Swedbank och sparbankerna gör uppenbarligen en optimistisk tolkning av rapporterna.

Swedbank återtar förstaplatsen bland veckans mest köpta aktier. Beskedet om ändrad utdelningspolicy och efterföljande kursfall lockade till köp.

Ericsson intar silverplatsen på veckans lista över de mest köpta aktierna. Q2-rapporten utlöste ett kursfall på 10 procent vilket lockade fyndköpare. Kepler Cheuvreux bedömer att andra halvåret kan bli tuffare men upprepade rekommendationen och höjde riktkusen.

Läs mer: Tilltagande motvind under det andra halvåret.

Nordea intar bronsplatsen. Q2-rapporten följdes av en sur kursreaktion och Kepler Cheuvreux bedömer att utvecklingen för kärnintäkterna var svag, men tycker att aktien är köpvärd.

Läs mer: Q2: svaga kärnintäkter

SOBI var veckans mest sålda aktie. Bolaget kom med en överraskande stark Q2-rapport som satte ordentlig fart på aktien, vilket sannolikt föranledde vinsthemtagningar från investerarkollektivets sida.

Atlas Copco var den näst mest sålda aktien. Aktien kom med en stabil rapport med överraskande hög marginal i en osäker miljö. 

Läs mer: Diskussion om VT-marginal kan bordläggas

Saab intar tredjeplatsen bland de mest sålda aktierna. Kepler Cheuvreux upprepade rekommendation och riktkurs efter rapporten.

Läs mer: Köp och riktkurs upprepas efter solid rapportDe 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 29

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan