Allmän pension och tjänstepension ger en grundtrygghet för den framtida pensionen, men om man vill ha lika mycket pengar att leva för som pensionär som man har när man arbetar bör man även ha ett privat pensionssparande. Det är så klart fördelaktigt att börja spara tidigt och fortsätta spara livet ut. Innan du börjar fundera på hur mycket och på vilket sätt du ska spara till din pension bör du se över din tjänstepension samt samla din pension för att få en bättre översikt:

 • Se över hur din största del av pensionen, det vill säga tjänstepensionen ligger placerad (den del som du själv kan påverka). Tjänstepensionen kommer att spela en allt större roll för din totala pension. Avkastningen på det kapitalet har en avgörande inverkan på hur stor din tjänstepension slutligen blir, speciellt om du är ung. Läs tidigare artikel om tjänstepension: Pensionens tre delar – tjänstepension från jobbet
 • Samla din pension med din vardagsekonomi för att få en bättre koll och se hur pensionen utvecklas över tid. Läs mer om hur du samlar din pension
 • När du har koll på de två ovanstående punkterna är det dags att fundera på ditt eget sparande - hur mycket behöver jag spara för att nå upp till en vettig pensionsnivå (till exempel 80 procent av lönen)?

Hur mycket bör jag pensionsspara?

Hur mycket du ska spara beror på dig, din privatekonomi och dina förutsättningar. Det kan vara en bra idé att skapa ett automatiskt månadssparande, då glömmer man aldrig bort att sätta in pengar. 

Räkna hur mycket du behöver spara till din pension

Vilket konto ska jag ha till pensionssparandet?

Sedan avdragsrätten för privat pensionssparande togs bort är det inte längre gynnsamt att spara i de traditionella pensionsprodukterna IPS och pensionsförsäkring för andra än de som driver enskild firma eller saknar pensionsrätt i sin anställning. Idag finns istället andra alternativ när man vill spara till sin pension, till exempel ett investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring.

Om du sparar till din pension i ett ISK eller kapitalförsäkring så fungerar det precis på samma sätt som om du skulle spara till någonting annat. Du slipper krånglet med att deklarera alla dina värdepappersaffärer och betalar inte heller skatt för de vinster du gör, utan istället betalar du en årlig schablonskatt på 0,453 procent (2019) som är baserat på kontots värde. 

Fördelen med kapitalförsäkring är utbetalningsfunktionen som innebär att du kan få månadsvisa utbetalningar, vilket du förmodligen vill ha då övriga pensioner betalas ut månadsvis. Dessutom kan du via ett förmånstagarförordnande styra vart pengarna går i händelse av dödsfall. 

Skillnader mellan ISK och kapitalförsäkring:

 • Har du en kapitalförsäkring kan du bestämma vem försäkringen ska tillfalla vid dödsfall. För ett investeringssparkonto gäller vanliga arvsregler vid dödsfall.
 • Har du aktier och vill rösta på bolagsstämman bör du välja ett investeringssparkonto, eftersom du äger aktieandelarna. I en kapitalförsäkring står Swedbank Försäkring AB som formell ägare.
 • Med ett investeringssparkonto har du möjlighet att kvitta din schablonintäkt mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital vilket du inte kan göra i en kapitalförsäkring.

Kom igång direkt

 • Välj hur mycket du ska spara
  När du har gjort uträkningen och bestämt dig för hur mycket du ska spara är det bara att sätta igång. Vi vet att alla har olika förutsättningar. Det är alltid bra att spara lite varje månad, även om du inte har möjlighet att som spara hela det belopp anges i prognosen: Räkna hur mycket du behöver spara till din pension

 • Öppna ett investeringsparkonto
  Ett investeringssparkonto (ISK) är ett praktiskt sätt att spara i fonder och aktier, utan krångel med deklaration och skattekonsekvenser. Du öppnar det enkelt via vår app eller i internetbanken.

  Vill du öppna en kapitalförsäkring tar du kontakt med din bank/rådgivare eller ringer in på 0771-22 11 22.

  Mer information:
  ISKÖppna ISK i internetbankenFler sparformer
 • Pensionsspara i fonder
  För dig som inte har tid eller intresse att följa marknaderna kan en generationsfond vara ett alternativ. Då sköter vi förvaltningen åt dig. Vill du engagera dig mer har vi många fonder att välja bland.

  Mer information:
  GenerationsfonderFondlistan

Pensionens tre delar:

 1. Allmän pension – från staten: när du arbetar och har inkomst sätts det av pengar till din allmänna statliga pension.
 2. Tjänstepension – från jobbet: som anställd kan arbetsgivaren sätta av pengar till din pension i en tjänstepension.
 3. Eget sparande – från dig själv: för att få hela din lön i pension behöver du ett privat sparande.

Tips på hur du kan påverka din pension:

 • Starta ditt eget pensionssparande.
 • Arbeta heltid – lönen påverkar din pension.
 • Arbeta länge – varje extra år höjer pensionen.
 • minPension.se kan du se din pension från staten, jobbet och dig själv.
 • Om du sparar i IPS är det hög tid att du byter sparform för att undvika dubbelbeskattning. Här berättar vi med vad som gäller.

Läs mer på swedbank.se/pension

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan