Vad kännetecknar den ryska marknaden?

-Det som är speciellt för den ryska marknaden och i synnerhet vissa ryska bolag är den höga direktavkastningen. Lägg till den starka utvecklingen av rubel mot andra valutor som varit så blir avkastningen riktigt attraktivt.

Ryssland, som är det största marknaden i Östeuropa, skiljer sig från andra marknader i regionen utifrån vilka faktorer som driver marknadsutvecklingen. I Ryssland är det främst det geopolitiska läget (status för vilka sanktioner som riktas mot landet) och perceptionen av risk för nya sanktioner, bolagsstyrningen (främst i de statligt ägda bolag) och oljepriset som styr utvecklingen.

Är det något speciellt som bidragit till fondens starka utveckling det senaste kvartalet?

-Några av våra innehav har utvecklats riktigt bra och är i snitt upp 40 % hittills i år. Hit hör sökmotorn och taxibolaget Yandex, Rysslands största bank Sberbank och oljebolaget Tatnefts preferensaktier.

Vad tror du om möjligheterna i regionen framåt?

-Som tidigare nämnts så styrs utvecklingen till stor del av synen på sanktioner mot landet så en förnyad oro gällande det skulle kunna påverka utvecklingen på Moskvabörsen negativt. Kortsiktigt så kan det också finnas ett behov av en vinsthemtagning bland investerarna eftersom både börsen och valutan har gått mycket starkt i år. Även de många försäljningar som gjorts av stora ägare i ryska bolag via börsnoteringar har krävt en del kapital och skulle kunna bromsa den starka börsutveckling som varit hittills i år.

Med det sagt så ser utsikterna för rysk makroekonomi ändå fortsatt bra ut. Ryska bolag är välkapitaliserade och villiga att dela ut sina vinster, vilket innebär en fortsatt hög direktavkastning och gynnar utvecklingen på den ryska aktiemarknaden på sikt.


Swedbank Robur Rysslandsfond

1 mån
+2,44%
3 mån
+10,12%
i år
-15,71%
1 år
-2,81%
3 år
+46,45%
5 år
+93,65%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
31,12
sharpe
0,66
förv.avg.
1,42%
Fonden placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Ryssland. Fonden får använda sig av derivatinstrument i syfte att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstr…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan