Swedbank Robur är en av de fondbolag som valt att stödja Tobacco-Free Finance Pleadge och samverkar på så vis till att sprida kunskapen om tobaksproduktionens effekter både i produktionsled och för allas hälsa. Finanssektorn kan avstå att investera genom tydliga kapitalplaceringspolicy och riktlinjer.

- Genom att stödja initiativet vill vi skicka en tydlig signal till marknaden att inte investera i tobaksindustrin. När Swedbank Robur uppdaterade policyn för ansvarsfulla investeringar förra året exkluderas investeringar i tobaksbolag. Investeringar i sektorn är inte hållbara vare sig i produktionskedjan och eller senare så med all kunskap om negativa hälsoeffekter rimmar investeringar i sektorn inte med hållbara investeringar, säger Eva Axelsson, Head of Sustainability Research på Swedbank Robur.

Tobacco Free Portfolios är en ideell organisation med syfte att informera, prioritera och främja tobaksfri finansiering. Organisationens vision är en värld utan tobak - och för att lyckas med det, arbetar Tobacco Free Portfolios för att minimera investeringar i tobaksindustrin. Läs mer på Tobacco Free Portfolios webbsida

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan