Spänningen stiger inför nästa vecka, när delårsrapporter motsvarande närmare 70 procent av marknadsvärdet på Stockholmsbörsen presenteras. Det återstår att se ifall detta ger klarhet i om en avmattning i konjunkturen börjat märkas av eller inte.  

I Aktienytt ges särskild uppmärksamhet åt metallföretaget Boliden, som kommer rapportera på fredag nästa vecka. Bolidens smältverksamhet väntas försvagas något, men detta bör med råge kompenseras av ökad lönsamhet i gruvdriften. Speciellt kopparbrytningen ses som mycket lovande för framtiden, då metallen trots viss osäkerhet i prisnivå på kort sikt, bedöms ha goda möjligheter att stiga i pris under kommande år på grund av strukturella underskott i världsproduktionen. 

Ett annat storföretag som rapporterar under fredagen är Volvo, där det väntas märkas en viss avmattning i marknadsutsikterna för affärsområdena lastbilar samt byggutrustning. Nordamerika bär en stor del av skulden, då det där synts minskningar i månatliga beställningar och vissa återförsäljare byggt upp stora lager. Samtidigt har Volvo en betydande amerikansk orderbok att arbeta sig igenom, och marknaden i Europa väntas faktiskt utvecklas bättre än Volvo räknat med. Så sammantaget väntas företaget rapportera ett starkt andra kvartal. 

Läs om detta och andra spännande bolagshändelser i veckans Aktienytt. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan