Många blickar riktas mot de norska oljefälten, där en stor affär ser ut att vara på gång mellan energibolagen Equinor och Aker BP. Transaktionen rör ägandet i oljeföretaget Lundin Petroleum, där Aker BP ser ut att ta över Equinors andel. Affären kan vara början på en sammanslagning av Lundin Petroleum och Aker BP, vilken har potential att glädja aktieägarna i både bolagen. Bland annat på grund av betydande skattefördelar det kombinerade företaget skulle få för oljeutvinning i den norska kontinentalhyllan. 

På fastighetssidan är fokusen istället på ett bolag som bedöms vara ovanligt stabilt, fastighetsföretaget Balder. Dess aktie handlas i dagsläget i linje med marknaden, trots att den historiskt istället har handlats till ett premium. Anledningen är företagets höga andel bostäder i sin portfölj, vilka anses vara mer stabila tillgångar än kontor. Balders aktie kan därför vara undervärderad. 

Läs mer om detta och andra spännande bolagshändelser i veckans Aktienytt.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan