Storytel är en uppstickare i näringslivet, då det som grundat år 2005 sällar sig till skaran av Sveriges nya digitala framgångsföretag. Omsättningen uppgick till 1,5 miljarder kronor år 2018, och bolaget hade då 387 anställda. Kärnverksamheten består i att erbjuda prenumerationer på digitala ljudböcker via streaming. Dessa säljs i 17 länder, men Norden står för 90 procent av omsättningen och där är Storytel klar marknadsledare. Idag är företaget emellertid fokuserat på att växa globalt. 

Snabbväxande marknad
Marknaden för digitala ljudböcker uppvisar hög tillväxttakt men är fortfarande ung. Storytels start år 2005 var faktiskt något för tidig, då företaget fick kämpa hårt i flera år innan spridningen av smartphones och billig mobildata fick marknaden att växa snabbt från och med år 2010. 

Även mer mogna marknader för digitala ljudböcker (som Sverige och USA) bedöms fortsätta växa, men särskild potential bör finnas i de många länder där dessa ej ännu blivit populära. Kepler Cheuvreux räknar med att marknadspenetrationen för digitala ljudböcker sett till andelen prenumeranter bör stabiliseras kring 5 - 10 procent av befolkningen i höguppkopplade länder. Sverige och USA befinner sig idag i framkanten med 4 - 5 procent av befolkningen var, medan siffrorna för Norge och Danmark är kring 2 - 3 procent. 

I länder med mindre andel internetuppkopplade väntas marknadspenetrationen i alla fall på kortare sikt bli lägre, men i exempelvis Indien skulle även 1 - 2 procent av befolkningen innebära många potentiella kunder. Storytel ser därför stor potential i att försöka etablera sig som storaktör i marknader utanför den nordiska, vilket är förklaringen till dess globala tillväxtstrategi. Storytel expanderade till 9 nya marknader mellan år 2017 - 2018, och väntas expandera till 3 - 6 nya marknader under år 2019. 

Konkurrensmässigt utgör globala aktörer som Amazon/Audible och Audiobooks.com ett visst hot. Dessa tenderar emellertid främst erbjuda engelskspråkigt material.   

Stabil och bevisad affärsmodell
Storytel gör för närvarande förluster vilket väntas fortsätta till år 2023, men detta härrörs till omfattande investeringar för de internationella expansionerna. Verksamheten i Norden bevisar att affärsmodellen fungerar och är lönsam när man väl lyckats bygga upp en tillräcklig prenumerantbas. Sverige har exempelvis en rörelsemarginal (EBITDA) för streamingsegmentet på 10 procent. Affärsmodellen har också fördelen att den genererar stabila och förutsägbara intäktsströmmar, samt att det är relativt enkelt att behålla kunder. 

Storytels tillvägagångssätt för internationella expansioner är också effektivt, och kräver endast begränsade fasta kostnader.

På längre sikt beräknas Storytel dels kunna öka sin rörelsemarginal (EBITDA) till 17,5 procent, och dels fortsätta sin omfattande försäljningstillväxt, som väntas bli i genomsnitt 24 procent per år mellan 2019 - 2024. Detta resulterar i hög potential sett till nuvarande aktiekurs och bevakningen av Storytel inleds med en köprekommendation. 


Synen på Storytel
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 144 SEK. 
Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan