Aktiemarknaden fortsätter att röra sig mellan hopp och förtvivlan, där april blev den starkaste månaden för OMXS30 sedan 2011, maj den svagaste sedan samma år för att sedan åter vända uppåt kraftigt igen i juni. 

-Storleken på rörelserna ska nödvändigtvis inte tolkas som att slutliga investerares syn ändras från ena månaden till den andra, utan snarare att det är ”snabbfotade pengar” som drivit på rörelserna då många institutioner fortsatt har en låg andel aktier, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Svängningarna återspeglar dock det prekära läge som marknaden står inför, med flera osäkerhetsmoment att ta hänsyn till varav majoriteten är sådana som investerare har levt med under en längre period; Brexit, handelskonflikten mellan USA och Kina och en svalnande konjunktur. De två senare har föranlett den största förändringen under senare tid, nämligen den förändrade tonen från den amerikanska centralbanken, Fed. 

-Att från tidigare ha deklarerat räntehöjningar har skutan nu vänts om helt då Fed öppnat upp för kommande sänkningar mot bakgrund av ovan nämda faktorer samt som ett resultat av en lägre än förväntad inflation. Marknaden prissätter i dagsläget hela 4 räntesänkningar från Fed de kommande 12 månaderna och den amerikanska tioåriga räntan har under året handlats ned från dryga 3,0 procent till nuvarande nivå runt 2,0 procent, säger Mattias Isakson. 

Detta har kommit att cementera tron på ”lower for longer” då det även till viss del bakbinder Riksbanken och ECB från att kunna höja i någon nämnvärd omfattning. Det resulterar i att vi förlänger durationen i räntebenet då sannolikheten minskat ytterligare för stigande räntor. Synen på låga räntor under en lång tid framöver är något som också gynnar aktiemarknaden men vår syn är att det ensamt inte räcker för en trendmässigt positiv börs. Det behövs även en ökad tilltro till konjunkturen, varpå vi ligger kvar i en neutral aktieallokering över sommaren. 

-Regionmässigt görs inga förändringar denna månad, vilket innebär att USA och Sverige förblir överviktade, Tillväxtmarknader har en neutralvikt, medan Japan och Europa har en undervikt, säger Mattias Isakson. 

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag.

Titta på veckans Utblick om Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan