Den aviserade avyttringen av Millicom är i linje med Kinneviks strategi att fokusera på mindre, snabbväxande bolag i den onoterade portföljen. Även om timingen kan debatteras ser vi detta som goda nyheter då Kinnevik behöver finansiering för tilläggsinvesteringar i sina mindre innehav, såväl som för nya investeringar. Kinnevik har haft en mycket aktiv förvärvsagenda sedan vd Georgi Ganev tillträdde under 2017 och bolaget har kommunicerat att det ska bli färre men större förvärv framöver.


Den som passade på att köpa Millicom-aktien vid dippen har redan gjort en bra affär. Men vi  menar att det finns betydligt mer att hämta. Millicom kommer att han en unik position inom fast/mobil på sina nio marknader i Latinamerika efter att förvärvet av Telefonica Central America har gått igenom, vilket även ger en förbättrad riskprofil och skalbarhet. Vi bedömer också att bolaget kommer att nå sina mål på medellång sikt, tack vare den växande medelklassen, den låga penetrationen av höghastighets-uppkopplingar och Millicoms starka marknads- och nätverksposition. Vi bedömer att aktien kan avkasta 15 procent per år över en period på 6 år, räknat i dollar.


Läs mer om Kinnevik, Millicom och andra spännande bolag i veckans Aktienytt


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan