Fonder är överlag ett omtyckt sätt att spara pengar. Idag uppgår det totala värdet av svenskarnas fondägande till 4 643 miljarder kronor, vilket är ungefär lika mycket som Sveriges sammanlagda BNP. Förra veckans fråga visar att denna entusiasm i högsta grad delas av Aktiellts läsare, då hela 60 procent av dessa fondsparar regelbundet varje månad. 

Rörande beloppen som sparas uppvisar svaren en viss spridning. 16 procent av läsarna sparar mellan 100 till 1000 kronor i månaden i fonder. Ett mellanskikt utgörande 27 procent av läsarna investerar istället regelbundet 1000 till 2000 kronor per månad. Hela 17 procent av Aktiellts läsarskara fondsparar emellertid 5000 kronor eller mer varje månad, vilket är ansenliga siffror. 

Av de 40 procent som inte sparar i fonder är emellertid den stora majoriteten istället investerade i aktier, utgörande 29 procentenheter. Enbart 10 procent av Aktiellts läsare sparar inte regelbundet pengar i något tillgångsslag. 

Vill du ha mer inspiration till sparande? Titta in här


Så här svarade Aktiellts läsare på förra veckans fråga:

Nu äger svenskarna rekordmycket i fonder, hela 4 643 miljarder kronor. Hur mycket fondsparar du?

 • 100-500 kronor i månaden. 7%
 • 501-1 000 kronor i månaden. 9%
 • Mer än 1 000 kronor i månaden. 10%
 • Mer än 2 000 kronor i månaden. 17%
 • 5 000 kronor, eller mer, i månaden. 17%
 • Jag sparar inte regelbundet. 10%
 • Inte alls, jag föredrar aktier. 29%
 • Inte alls, jag föredrar SPAX och Bevis. 0%

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan