Skatteåterbäring kan vara trevligt, och förra veckans fråga handlade om vad Aktiellts läsare tänker göra med sin. Svaren visar på spridda avsikter. Till att börja med får nästan hälften av läsarna ingen skatteåterbäring alls. Av de som får skatteåterbäring ämnar 36 procent av dem investera pengarna i aktier, vilket därmed är det klart mest populära alternativ som innebär att skatteåterbäringen sparas.   

14 procent av de som får återbäring investerar den istället i fonder. Att använda den som extra pensionsbesparingar för ålderns höst, eller investera den i de strukturerade produkterna SPAX och Bevis, är närmast jämnstarka med 10 respektive 8 procent var. Att amortera av mer på lånen verkar emellertid inte vara särskilt populärt, med endast 4 procent av svaren.  

Många läsare som får skatteåterbäring planerar emellertid inte att spara den. För 8 procent av dem är det för att de istället tänker ge semestern en extra guldkant genom att låta skatteåterbäringen gå dit, medan 24 procent helt enkelt inte har några planer för pengarna. 

Sammanfattningsvis ämnar ungefär två tredjedelar av läsarna som faktiskt får skatteåterbäring att spara den på något sätt, medan en tredjedel inte tänker göra det. 


Så här svarade Aktiellts läsare på förra veckans fråga: 

Vad gör du med din skatteåterbäring?

  • En extra insättning på mitt privata pensionssparande. 5%
  • Placerar i fonder. 7%
  • Köper aktier. 18%
  • Passar på att köpa SPAX eller Bevis 4%
  • Amorterar på lånen. 2%
  • Drygar ut semesterkassan. 4%
  • Ingenting särskilt. 12 %
  • Jag fick ingen skatteåterbäring i år. 47%Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan