Förra veckans fråga handlade om hur Aktiellts läsare tror att sommarbörsen kommer gå, och svaren visar på en viss övervikt åt de med positiva förväntningar. Om än inte särskilt stark. Totalt 56 procent tror på en uppgång under sommarmånaderna, medan 44 procent tror på en nedgång. 

Bryts svaren ned på annat vis kan det dock ses att majoriteten av läsarna tror på en relativt lugn sommar, då hela 59 procent av svaren tror på upp- eller nedgångar på endast 0-3 procent. De som tror på rejäla rallyn respektive allvarliga sättningar är närmast jämnstarka, med 7 respektive 6 procent av rösterna. 

Sammantaget sett råder det alltså inte någon tydlig konsensus bland Aktiellts läsare om hur sommaren kommer utveckla sig. De flesta verkar emellertid inte vänta sig några jätteförändringar åt endera håll. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Vad har du för syn på sommarbörsen (OMX30)?

  • Den kommer att ticka på uppåt, plus 0-3 procent. 30%
  • Det blir en härlig börssommar, plus 3-6 procent. 19%
  • Det blir ett rejält rally, upp över 6 procent. 7%
  • Den blir ljummen och handlas ned 0-3 procent. 29%
  • Den backar med 3-6 procent. 9%
  • Det blir en sättning på mer än 6 procent. 6%


Läs om Swedbanks syn på utvecklingen i veckans Strategi & Marknad.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan