När vi ser tillbaka på de senaste åren kan vi konstatera att aktiemarknaderna generellt sett utvecklats starkt. En svår avvägning är om eller när man som investerare bör kliva ur marknaden. Går det att sänka risken i sparandet utan att gå miste om fortsatta uppgångar och vet du då i så fall hur du går tillväga?

- Ett sätt att minska risken i dina placeringar utan att gå miste om eventuella fortsatta börsuppgångar är att investera i återbetalningsskyddade produkter. Dessa ger dig nämligen möjlighet att följa med i uppgången på en aktiemarknad eller inom ett område du har en positiv tilltro till, men med flytvästen på, säger Amanda Vesterström, Sales & Marketing på Strukturerade produkter.

Fördelen med återbetalningsskyddade placeringar är nämligen att man som placerare redan vid investeringstillfället vet vilket lägsta belopp som kommer att utbetalas på återbetalningsdagen, tack vare ett återbetalningsskydd. En investering i återbetalningsskyddade placeringar kan i och med det ses som en försäkring av delar av det placerade kapitalet.

Se en informationsfilm om återbetalningsskyddade placeringar
Återbetalningsskyddade placeringar har ur ett investeringsperspektiv flera eftertraktade egenskaper. En sådan är återbetalningsskydd i kombination med möjligheten till hävstång på investerat kapital. Swedbanks återbetalningsskyddade placeringar kallar vi för SPAX Nu och vi har tagit fram en informationsfilm som beskriver placeringsformen.

- SPAX Nu har en relativt låg risk men klassas som en komplicerad produkt och kan vara lite utmanande att förstå för investeraren. Därför har vi tagit fram en film om SPAX Nu där produktens egenskaper förklaras, avslutar Amanda Vesterström.

Se filmen här SPAX Nu

Här hittar du aktuella produkter och mer information www.swedbank.se/struktprod

Hur går jag tillväga för att investera i SPAX Nu?

Kontakta ditt Swedbank eller Sparbankskontor för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på 0771 22 11 22.


Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan