Microcap investerar i de allra minsta bolagen i Norden och har möjlighet att ha upp till 20 % i onoterade bolag. Fokus kan investera i alla bolagsstorlekar världen över och förutom onoterat investerar fonden i två intressanta teman: ägarledda och avknoppade bolag.

Båda fonderna är kvartalsvis handlade och kan köpas genom en rådgivare hos Swedbank eller Sparbankerna, antingen på ett bankkontor eller via telefon. För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan kl 16:00 den 24 juni.

Bästa fonder

Fonder som investerar i onoterade aktier

Fokus, en fond med tre intressanta teman

Fonden Microcap firar två framgångsrika år!


Swedbank Robur Fokus

1 mån
+4,47%
3 mån
+7,50%
i år
+33,78%
1 år
+19,81%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
109,78
sharpe
-
förv.avg.
1,50%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar i aktier i ett koncentrerat urval av företag globalt med tonvikt på företag i Norden. Fondens placeringar med inrik…

Swedbank Robur Microcap

1 mån
+4,26%
3 mån
+4,65%
i år
+19,88%
1 år
+14,32%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
136,25
sharpe
-
förv.avg.
2,00%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i ett koncentrerat urval av små företag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan