I genomsnitt har bostadsutvecklarna tappat 11 procent av börsvärdet hittills i år. Det kan jämföras med börsen som helhet, som är upp cirka 10 procent och fastighetssektorn, som gått upp hela 22 procent under 2019. 

Som vanligt är det dock stor skillnad mellan bolagen, och JM som är Kepler Cheuvreuxs favoritaktie bland bostadsutvecklarna, är upp med 8 procent. Sämst har det gått för Magnolia Bostad, som backat hela 18 procent under året. 

Sedan nedgången under sommaren 2017 har bostadspriserna på andrahandsmarknaden varit i stort sett stabila, vilket är positivt. 

Utbudet av såväl nyproducerade som befintliga bostäder är fortsatt stort i Sverige. Jämfört med för ett år sedan finns 6 procent fler begagnade bostäder till salu i landet och 4 procent färre nyproducerade. Bakom riksgenomsnittet döljer sig dock stora lokala variationer. I Stockholm, som är den största marknaden, ligger utbudet av begagnade bostäder bara ett par procent över nivån för ett år sedan samtidigt som antalet nyproducerade lägenheter minskat med hela 18 procent. På vissa andra marknader har antalet nyproducerade bostäder minskat med så mycket som en fjärdedel. Överutbudet är alltså sakta på väg att försvinna. 

Samtidigt är det viktigt att betona att det är stora skillnader i försäljning mellan olika spelare. På dagens bostadsmarknad är det viktigt av att ha ”rätt projekt.” Här utmärker sig JM som tar marknadsandelar och ökat försäljningen med 28 procent i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år.  JM är även ensam om att ha hållit upp byggstarterna. Något svagt i första kvartalet, men starterna tar fart under hösten. Detta innebär att JM kommer att vara ensam om att erbjuda nybyggda bostäder om ett par år. 


Kepler Cheuvreuxs favoritaktier bland bostadsutvecklarna

JM

 • Fortsätter att ta marknadsandelar
 • Bibehåller marginalerna
 • Är ensam om att ha hållit upp byggstarterna
 • Är nordens mest blankade aktie 
 • Är med i Fokusportföljen 
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 215 kronor 


Magnolia 

 • Säljer stora hyresrättsprojekt, vilket gör försäljningen slagig
 • Ramavtal med Slättö och Heimstaden betyder att 50 procent av projektportföljen redan hitta en köpare
 • Låg värdering
 • Högre risk än i JM
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 43 kronor


Kepler Cheuvreuxs minst omtyckta aktie bland bostadsutvecklarna 

Bonava

 • Eftersläpande redovisning, nedgången 2017 börjar först nu synas i böckerna
 • Med det i minnet är värderingen för hög
 • ”Fel” projekt – har flaggat för prissänkningar
 • Rekommendation: Minska 
 • Riktkurs: 113 kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan