Kepler Cheuvreux ser multipla utfall för oljepriset under de kommande månaderna med olika faktorer på plus- och minussidan. På plussidan finns att produktionen i Iran och Venezuela fortfarande minskar samt oron i Hormuzsundet. På minussidan finns svagare efterfrågan och amerikanskt handelskrig, ett utbud av amerikansk råolja som når 13,2 miljoner fat/dag till slutet av året och osäkerhet kring förlängningen av den ryska produktionsbegränsningen. Kepler Cheuvreux menar att det finns för många okända i ekvationen för att dra några avgörande slutsatser för stunden. 

Minskande produktion och oro i Hormuzsundet

Efter att USA inte förlängt undantagen för Iran minskade oljeproduktionen med 210 tusen fat/dag under maj till 2,4 miljoner fat/dag från en nivå på 3,8 miljoner fat/dag för ett år sedan. Samtidigt minskade exporten av olja med 480 tusen fat/dag i maj. Oljeexporten från Iran är svår att följa då fartygen stänger av positioneringssystemen, men Kina är en viktig importör och där råder osäkerhet kring hur de tänker agera framöver. Venezuela är en annan joker där produktionen fortsatt minskar. I maj uppgick den till 0,81 miljoner fat/dag, vilket är en nedgång med 400 tusen fat/dag sedan januari i år.

För andra gången på en månad attackerades i förra veckan oljetankers i Omanbukten, vilket ytterligare höjer tonläget mellan USA och Iran.  Hormuzsundet har aldrig varit stängt, inte ens under kriget mellan Iran och Irak på 1980-talet. Hur shippingbolagen ställer sig till den uppkomna situationen återstår att se, men om besättningarna anses vara i fara kan det leda till att bolagen avstår fler transporter från området. Konsekvensen blir en minskad oljeexport från regionen även utan att en direkt konfrontation mellan USA och Iran pågår.

Sjunkande efterfrågan och handelskrig

IEA har reviderat ned sina efterfrågeprognoser för 2019 för den andra månaden på raken och med vetskap om att det finns ytterligare nedsida i de estimaten, då IEA ännu inte tagit höjd för de senaste tullhöjningarna mellan USA och Kina. IEA bedömer att påverkan från handelskriget på global BNP kan bli plus/minus 0,7% beroende på utfallet i förhandlingarna. 

På den negativa sidan finns också en sannolik upprevidering av oljeproduktionen i USA med 500 tusen fat/dag jämfört med Kepler Cheuvreuxs prognoser från januari i år. Antalet aktiva riggar har inte minskat i den takt som förväntades i början på året.

Slutsatser kring utsikterna för oljepriset

Om de geopolitiska riskerna skakas av ser balansen allt mer negativ ut med försvagad efterfrågan och ökad amerikansk produktion, dock är utgången av handelskriget mellan USA och Kina en okänd parameter. Nästa OPEC-möte har skjutits fram till tidigt i juli, vilket inte är någon överraskning då G20-mötet sker i Osaka den 28-29 juni. OPEC förväntas förlänga utbudsbegränsningarna, eller till och med utöka dem, och vi bedömer att även Ryssland kommer att ansluta sig. Enligt Kepler Cheuvreux är det för många okända variabler i ekvationen för att kunna dra några avgörande slutsatser för stunden. Kepler Cheuvreux gör därför inga förändringar i de nuvarande oljeprisprognoserna för Brent, 67 USD/fat för 2019 och 65 USD/fat för 2020 och framåt. Det enda som med säkerhet går att säga är att volatiliteten kommer att förbli hög.

Tankar om de europeiska naturgaspriserna

Europeiska naturgaspriser förblir extremt svaga på 3,8 USD/mcf, i linje med det golv som föreslogs i april på cirka 115% av Henry-Hub + 0,5 för transport + 0,5 för återförgasning och marknadskostnader. Problemet nu är att Henry-Hub sjunker ytterligare och kan sjunka än mer. Det finns ingen snabb lösning, då efterfrågan på LNG är svag i Asien och då ytterligare utbud på 60 miljoner ton av LNG tillkommer till marknaden i år och nästa år. Botten bör nås under september för Henry-Hub. Dock finns en riktig joker i leken vid slutet av året om transitavtalet mellan Ryssland och Ukraina för rysk naturgas till Europa inte förlängs. Förra året gick 53% av den ryska leveransen genom Ukraina. Pipelinen Nordstream II väntas sannolikt inte tas i drift förrän tidigt 2020 med Trump som vidtar alla ansträngningar för att hindra projektet genom en serie av sanktioner. Om ryska flöden till Europa genom Ukraina stoppas och Nordstream II ännu inte är i drift behöver Europa upp till 64 miljoner ton av nya LNG-leveranser för att kompensera. Ett ganska dramatiskt utfall som i så fall omedelbart skulle förvandla LNG-marknaden till en bristmarknad från nuvarande överutbud.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan