Under snart 30 år har fallande räntor påverkat pensionsportföljer positivt och bidragit till en bra avkastning. Sedan 2014 har flera centralbanker infört negativa styrräntor och mycket tyder på att låga räntor är här för att stanna. Det är väldigt positivt för vardagsekonomin här och nu, speciellt för ditt bostadslån, men de låga räntorna påverkar även ditt långsiktiga sparande, som exempelvis ditt pensionssparande.

Man brukar säga att börsens avkastning består av två delar - den riskfria räntan och en riskpremie för att man tar på sig en aktierisk. Nu när den riskfria räntan är negativ bör teoretiskt även börsens totalavkastning bli lägre framöver. Behåller man samma risknivå som man har idag kan man förvänta sig en lägre avkastning och därmed lägre pension som följd. Går räntan dessutom upp blir ränteplaceringen en falsk trygghet. 

Behöver man öka risknivån för att få en bra pension?

I media skrivs det mest om att vi behöver spara mer, jobba längre och välja det bolag som har lägst avgifter - då får man en bra pension. Mindre pratas det om hur hela pensionen är placerad och vilken förväntad avkastning kapitalet har, samt vilken risknivå som behövs i dagens lågräntemarknad för att nå en rimlig pensionsnivå. Vi vet att risk och förväntad avkastning hänger ihop. Detta innebär att exempelvis aktier, som har högre risk, också har högre förväntad avkastning än en ränteplacering.

Låg avgift är viktigt, men inte allt. Faktum är att avkastningen har störst effekt på din pension. För de allra flesta beror den på andelen aktier i pensionssparandet, framförallt fram till pensioneringen, men även under tiden som pensionär, eftersom vi förväntas leva allt längre.

Genom att under hela spartiden ha en högre andel placerad i aktier blir det en högre förväntad avkastning på cirka en procent (inklusive avgifter). Bara detta kan ge upp emot 700 000 kronor mer i tjänstepension eller 5 000 kronor mer per månad.

Se över din tjänstepension

Har du inte gjort ett val placeras normalt din tjänstepension i en traditionell förvaltning hos något av de så kallade icke-valsbolagen med en lägre risknivå. I dagens lågräntemarknad rekommenderar vi istället att man aktivt väljer fondförvaltning för att höja aktiedelen och öka risken. Detta speciellt med tanke på att inkomstpensionen, vilken ingår i den allmänna pensionen från staten och för många kommer stå för 65 procent av pensionen, kan jämföras med en ren ränteplacering som bara räknas upp med en till två procent per år. Förvisso en ganska bra ränteplacering i dagens lågräntemiljö, men det innebär att många har en stor andel räntor i sitt pensionssparande.

Ett aktivt val kan göra stor skillnad!

Läs mer om pensionens olika delar: Pensionens tre delar – allmän pension från staten Pensionens tre delar – tjänstepension från jobbet

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan