Fokus är en global aktiefond med tonvikt på Norden som investerar i tre intressanta teman: onoterade, ägarledda och avknoppade bolag. Fonden har en koncentrerad portfölj med cirka 15–30 noga utvalda företag, såväl stora som små. En intressant investering är i CRM bolaget Upsales som Fokus investerade i innan bolaget gick till börs. Bolaget är nu börsintroducerat och avkastningen har varit mycket god.

Fondens kombination av investeringsteman öppnar upp för möjligheten att hitta framtidens vinnare på den globala aktiemarknaden.

En ytterligare dimension är strategin att investera i ägarledda och avknoppade bolag. Ett företag som leds av en ägare tenderar att främst fokusera på bolagets långsiktiga utveckling, vilket leder till att ägarledda bolag generellt sett växer mer och är mer lönsamma än andra bolag.

Avknoppade bolag har ofta fungerande lönsamma affärsmodeller men de är inte optimerade. Genom avknoppningen blir det fullt fokus på kärnverksamheten, vilket enligt förvaltningens bedömning ofta leder till ökad försäljning, högre marginaler och bättre kapitalallokering.

Erfaren förvaltning

Fokus förvaltas av Henrik Carlman och Kristofer Barett som båda har lång och gedigen erfarenhet av aktieförvaltning. Kristofer Barett är en stor förstärkning av förvaltningen av fonden med sin expertis av den globala aktiemarknaden. Bland mycket annat var han tidigare ansvarig förvaltare för den femstjärniga fonden Kapitalinvest.

– När vi tittade tillbaka på lönsamma investeringar såg vi två tydliga grupper bland dessa: ägarledda bolag och avknoppade bolag. När vi sedan undersökte historiken för alla dessa bolag globalt blev vi övertygade om att detta är mycket bra fiskevatten, säger Henrik

Carlman och fortsätter: 
– Med ödmjukhet jobbar vi varje dag vidare för att hitta nya bra investeringar till Fokus. Allt för att den ska innehålla de bästa investeringarna vi kan tänka oss globalt.


Fonden går bara att handla en gång per kvartal och enbart genom bokad rådgivning hos Swedbank och Sparbankerna eller via deras telefonbank. För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan kl 16:00 den 24 juni.


Swedbank Utblick Gästspaning med förvaltaren Henrik Carlman 


Swedbank Robur Fokus

i år
+28,05%
hållbarhet
förv.avg.
1,50%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan