Fonden Swedbank Robur Microcap firar tvåårsjubileum och visst finns det anledning att gratulera. Uppgången med ca 30 procent sedan start är betydligt bättre än fondens jämförelseindex. I år har Microcap fram till och med sista maj ökat med cirka 14 procent.
Fonden är en specialfond som investerar i nordiska små och innovativa bolag.

– Att placera i mindre bolag kan ge stora möjligheter. Det är lättare för ett litet bolag att fördubbla sin omsättning än för ett stort och historiskt har mindre bolag generellt visat upp möjligheter till bättre avkastning. Små bolag är en intressant placering då de ofta drivs av entreprenörer och visionära tänkare som brinner för att utveckla sin affär, säger Henrik Carlman, förvaltare av fonden.

Swedbank Robur Microcap har även möjlighet att placera i onoterade bolag. Som stor aktör på marknaden har Robur goda möjligheter att investera i ett tidigt skede innan bolaget börsintroduceras (onoterade bolag). Investeringarna i onoterade bolag har varit framgångsrikt och några av bolagen har börsintroducerats, exempelvis Lime Technologies. Portföljen är koncentrerad, det ingår cirka 20 till 30 bolag i fonden. Fonden stänger för nya placeringar när det samlade kapitalet uppgår till två miljarder kronor. I dagsläget är kapitalet uppe i 1,5 miljarder.

Vilka bolag väljs till Microcap?

– Vi letar efter bolag som har framtiden för sig och är under god tillväxt, helst organiskt men även via förvärv. Bolagen bör ha bevisade affärsmodeller med ett tydligt erbjudande. Vi söker efter bolag som är ledande inom teknik, har stark innovationskraft och som kan ta bolaget in i nya marknader och nya produktområden, säger Henrik Carlman och tillägger:

– Har bolagen dessutom en riktigt bra företagsledning med en tydlig vision och plan brukar man ha en god grund för en investering.


Fonden går bara att handla en gång per kvartal och enbart genom bokad rådgivning hos Swedbank och Sparbankerna eller via deras telefonbank. För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan kl 16:00 den 24 juni.


Swedbank Utblick Gästspaning med förvaltaren Henrik Carlman 


Swedbank Robur Microcap

1 mån
+9,18%
3 mån
+16,22%
i år
+13,43%
1 år
+22,17%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
158,21
sharpe
-
förv.avg.
2,00%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i ett koncentrerat urval av små företag i Norden med tonvikt p…


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan