En analys av professionellt utnyttjande av robotgräsklippare indikerar en mycket attraktiv avkastning på investeringen för en bostadsrättsförening i Nacka. Genom att byta från inhyrd trädgårdsskötsel till en robotlösning, bestående av fem gräsklippare, skapades en avkastning på investeringen på 23% eller en återbetalning på cirka 4 år, vilket bedöms vara hälften eller mindre av installationens livslängd.

Husqvarnas potential inom robotgräsklippare

Husqvarna har inte gett alltför många detaljer kring den bedömda potentialen inom robotgräsklippare. Vi vet att Husqvarna sålt robotgräsklippare sedan 1995 och att marknaden vuxit med 20-30 procent de senaste åren. Som tillägg bedömer Husqvarna att de har en marknadsandel på 50-60 procent, en nivå som varit stabil de senaste åren. Robotgräsklippare och batteridrivna handhållna enheter utgör 10-15 procent av bolagets omsättning, där merparten utgörs av robotgräsklippare. Baserat på de globala försäljningssiffrorna för 2018 bedömer vi att Husqvarna sålde strax över 300 tusen enheter under 2018. Husqvarna förväntar att marknaden kommer att fortsätta växa med 15-20 procent, då penetrationen ännu är ganska låg på många marknader. Kepler Cheuvreux bedömer att Husqvarna mycket väl kan nå en halv miljon sålda enheter inom något år.

Sjunkande genomsnittspriser

Även om efterfrågan är god kommer genomsnittspriserna troligtvis att sjunka. Husqvarna säljer i huvudsak under premiumvarumärket Husqvarna, men de introducerade Gardena Sileno för några år sedan och förra året lanserades en modell för massmarknaden under varumärket McCulloch. Konsumentpriset varierar från cirka 6 000 SEK för McCulloch-modellen, 9 000-15 000 SEK för Gardena och mellan 8 000-55 000 SEK för Husqvarna-varumärket i Sverige, men beroende på hur snabbt de olika varumärkena utvecklas kan prisnivån falla snabbt.

Lanseringen i USA med Lowe’s sker till konsumentpriser på 1 599-1 799 USD (ca 15 000-17 000 SEK), men det inkluderar installation och detaljhandelsmarginal, vilket innebär att priset för Husqvarna sannolikt ligger omkring 10 000 SEK, vilket i så fall kommer att tynga genomsnittspriset om det blir en stor succé.

Professionell möjlighet kan göra skillnad

Dock, den professionella möjligheten kan göra en stor skillnad. I exemplet från Nacka var det genomsnittliga priset för robotgräsklipparna 27 371 SEK, vilket också blev det realiserade priset då försäljningen skedde genom Husqvarnas egna kanaler. Det är nästan dubbelt så mycket som Kepler Cheuvreuxs estimerade genomsnittspris för 2018 på cirka 15 000 SEK. Kepler Cheuvreux räknar med att genomsnittspriset kan falla snabbare än tidigare, då försäljningen i USA genom Lowe’s kan få en väsentlig påverkan under de kommande åren. Då volymtillväxten förväntas vara stark leder det till att intäkter från robotar fortfarande växer med 15-20 procent per år för de kommande åren. Det kan driva robotförsäljningens andel av de totala intäkterna från cirka 13 procent under 2018 till 18 procent 2021.

Bruttomarginalen kommuniceras inte men Kepler Cheuvreux bedömer att den ligger väsentligt över Husqvarnas genomsnitt på cirka 30 procent. Till 2021 bedöms att bidraget från robotgräsklippare uppgår till 24 procent av det totala bruttoresultatet. Historiskt har robotgräsklippare medfört vissa extra försäljningskostnader, då de är mer avancerade och kräver mer försäljningsutbildning och support, något som har medfört en rörelsemarginal som inte varit långt från bolagets snitt. Dock, då volymerna ökar förväntas skalfördelar ge en väsentlig positiv effekt och vi antar en rörelsemarginal för robotgräsklipparna på 20 procent till 2021, vilket då skulle utgöra en tredjedel av det estimerade rörelseresultatet på 5 183 MSEK.

Sammanfattningsvis bedöms robotgräsklippare ha mycket signifikant och positiv påverkan på Husqvarnas vinster framöver och vara en viktig punkt att bevaka i kommande rapporter.


Synen på Husqvarna

  • Ledande position
  • Temporära bakslag – 2019 blir bättre 
  • Robotisering driver tillväxt

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 100 SEKViktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan