Bevis Nu Svensk industri var konstruerad så att även en relativt blygsam kursuppgång fick ett stort positivt genomslag. Placeringen hade en löptid på sex månader och var kopplad till sex svenska industribolag.

Extra skjuts vid måttlig uppgång
Det fina med placeringen var dess för investeringstillfället smarta förpackning. En rimlig förväntan var enligt Swedbanks aktieanalytiker att bolagskorgen skulle stiga relativt måttligt under löptiden på ett halvår. Placeringen hade en deltagandegrad på hela 487 procent upp till ett tak på fyra procent.

- I samråd med Swedbanks analytiker valde vi att begränsa uppsidan till fyra procent för att istället kunna maximera uppgången till den nivån. Investeraren fick på det viset full pott i avkastning vilket blev hela 18,98 procent, säger Magnus Bondesson, Strukturerare på Investeringsprodukter.

Aktiekorgen steg mycket riktigt måttligt med 5,15 procent vilket gav den maximala utbetalningen på 4 x 487 = 19,48 – 0,5 i avgift = 18,98 procent utöver nominellt belopp.

Ännu en smart förpackning
Läget för ett halvår sedan var att många konjunkturkänsliga bolag fallit och Swedbanks analytiker trodde på en återhämtning i denna då pressade sektor. Nu ser läget annorlunda ut. Rädsla och oro har kommit tillbaka i marknad och vi har sett stora svängningar på börsen hittills i år.

Bevis Nu Svensk industri winwin ger avkastning både i stigande och fallande marknad och kan därför passa kunden som är lite orolig över var vi är på väg.

- Vi har en osäkerhet i marknaden just nu och vi kan förvänta oss svängningar under det närmaste året. Placeringen passar kunden som tror att det kanske finns lite uppsida i marknaden även om den inte är jättestor och om det blir en nedgång finns möjlighet även till avkastning i det läget, säger Mattias Isakson, Aktiestrateg på Swedbank.

Underliggande marknad för placeringen är densamma som i Bevis Nu Svensk industri, en aktiekorg med sex svenska industribolag; Alfa Laval, Atlas Copco, Boliden, SSAB, SKF och Volvo. Investeringen ger möjlighet till avkastning upp till taket på indikativt sju procent. Om utvecklingen i korgen istället är negativ, mellan noll och indikativt -20 procent, ger placeringen en positiv utbetalning som motsvarar aktiekorgens nedgång, reducerat med avgiften.

I en stillastående marknad ger placeringen ingen avkastning, du får tillbaka det nominella beloppet reducerat med förvaltningsavgiften, vilken är 1 procent per år. Om utvecklingen är sämre än indikativt -20 procent kommer nominellt belopp reduceras med hela nedgången samt med avgiften. Placeraren kan därmed förlora delar av eller hela det investerade beloppet.

- Det kommer sannolikt vara en del svängningar under året och därför är även skyddet på nedsidan och möjlighet till avkastning även vid nedgång värt mycket, avslutar Mattias Isakson.

Låter det intressant? Läs mer i Produktblad, Slutliga villkor och Faktablad där en detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående bolag på www.swedbank.se/struktprod

Hur går jag tillväga för att investera i Bevis Nu Svensk industri winwin?

Kontakta Swedbank eller ditt Sparbankkontor för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på 0771 22 11 22.


Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan